SHARE

Crespo “40 euros per persona va costar el menú per a 47 comensals, un 38% més pel que fa a l’any passat”.

El regidor del Grup Popular, Félix Crespo, després de comprovar que el servei de Protocol depenent directament d’alcaldia porta matí a l’aprovació de la Junta de Govern Local el reconeixement de l’obligació del pagament de dues factures corresponents a l’últim sopar de nit de cap d’any, ha recordat que en 2015 el sopar va costar 1.408 euros per a 32 comensals, en 2016 l’import va ser d’1.496 euros amb 34 comensals, i el sopar organitzat enguany va ser per a 47comensals amb un cost de 2.068 euros.”

Per tant, ha explicat Crespo, “la despesa ha augmentat 572 euros en relació amb l’any passat, la qual cosa ha situat el cost mitjà per comensal durant els tres anys en 40 euros”.

“És curiós que el primer any la factura va ser presentada amb tot luxe de detall en relació al desglossament de plats, begudes i postres servides, i després de les denúncies d’aquest grup municipal el primer any, hem comprovat que en les dues últimes factures solament es reflecteix l’import total sense desglossar el subministrat”, ha afegit Crespo.

També ha manifestat que s’ha comprovat una circumstància curiosa que el mateix dia i a la mateixa hora es presenten les dues factures “una factura de 32 comensals per import d’1.408 euros i consta una altra factura amb el concepte ‘ampliació’ de 15 comensals més per un import de 660 euros, que totalitza 2.068 euros per a 47 comensals el que suposa com indica la factura, un import de 40 euros per cada convidat”.

“Fuset ha d’explicar per què es passen aquestes despeses al Servei de Protocol, dependent d’alcaldia, com si foren despeses de representació, ja que hem comprovat que al sopar assisteixen, com així ha sigut en els tres anys, regidors i assessors de l’equip del govern tripartit i els proveïdors dels serveis contractats per a aqueixa nit”, ha indicat Crespo.

Crespo ha assenyalat que s’evidencia que “és un sopar organitzat per ells i per a ells, de la qual no han sigut informats, amb total obscurantisme, els grups de l’oposició, quan la mateixa és sufragada amb diners públics municipals. Pel que fa als proveïdors i tècnics, el Consistori no hauria de pagar el sopar a treballadors d’empreses que són contractades per a prestar serveis, ja que són les pròpies empreses les que haurien de fer-se càrrec de la manutenció dels seus empleats”.

Per a finalitzar Crespo ha manifestat que “amb aquest tripartit i en particular amb el regidor Fuset, cada dia ens anem assabentant de despeses no comptabilitzades quan anuncien l’esdeveniment i el seu pressupost i el que és més greu amb informe posteriors de l’interventor acusant de cometre irregularitats administratives, en aquest cas una despesa d’alcaldia, que per a la seua regularització ha d’enviar-se a la Junta de Govern al no haver-se fiscalitzat amb anterioritat”.