Tot apunta que les falles haurien de celebrar-se en 2020

0
283

El món faller i, especialment, els presidents de les comissions, temen que un nou brot a la tardor o hivern dificulte les falles de 2021, ja que -com a conseqüència- s’ajuntarien les del 20 amb les del 21 i no celebraríem cap. D’aquesta manera, encara existeixen molts dubtes que creiem que s’han de resoldre immediatament.

No obstant això, el president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, assegura que la decisió de celebrar o no les Falles depèn de les Autoritats Sanitàries, ja que aquestes indicaran que es pot fer i que no el mes de juliol. Per això, esperarem fins al 15 de juny per a saber les mesures.

Però, la societat fallera demana solucions davant els problemes que portem arrossegant des de l’ajornament de les Falles 2020. Així doncs:

– S’insisteix en la necessitat de presentar la justificació de la subvenció (25%) i de l’ajuda (37,5) al més prompte possible, el que el present anara de termini no podrà cobrar-la. Aquesta ajuda és per a pal·liar les minusvalideses en els ingressos per no poder haver desenvolupat l’activitat de la forma establida, no per als artistes (com per algun lloc s’ha publicat o dita) ni ningú en particular, correspon a la comissió i aquesta l’administra.
– A més, s’està treballant perquè les comissions cobren l’ajuda del 37.5% en la primera quinzena de maig.
– Es prega es faça arribar a totes les comissions l’agraïment pel comportament exemplar i esperit de col·laboració existent des del primer moment.
– Les falles que es troben en els tallers es pretén començar a retirar-les la setmana vinent, Tracsa es posarà en contacte amb els artistes prèviament.
– També es posaran en contacte amb els artistes per a la retirada dels Ninots de l’Exposició del Ninot
– Tant per a la falla com per al Ninot de l’exposició si alguna falla decidira canviar l’elecció que va fer en el seu moment, no hauria d’haver-hi cap problema per a atendre-la.
– Amb referència la celebració de les Falles 2020, es farà la consulta per a una definició més detallada que es podria fer i que no en una situació de “nova normalitat”
– S’ha insistit que siguen els presidents els que amb el coneixement previ que és el que es podria o no fer, prenguen l’última decisió per a la seua celebració.
– Quan es tinga coneixement de les diferents limitacions que podrien existir en les diferents dates, es pretendre poder prendre una decisió sense cap necessitat d’esperar a la data marcada com a topall del 15 de juny.
– Es prega també que en el cas que no pogueren celebrar-se les falles del 2020, que tota aquella comissió que tinga alguna proposta, ens la faça arribar (evidentment, la de plantar les falles en el 21 sense més, plantar la falla contractada per al 21 en el 22 i augmentar el seu pressupost pagant-la durant els exercicis 21 i 22, etc) ja estan contemplades
– La decisió de les prorrogues dels quadres d’honor, evidentment és una qüestió interna i pertany a l’àmbit intern d’aquesta.
– Es rebrà entre avui (dimecres) o demà escrit de la secretària de l’ajuntament de València, habilitant, en contra del que diu el propi reglamente faller, la dació de comptes dissolució, elecció de President, aprovació de pressupostos, etc. per via telemàtica alhora que s’establiran els terminis per a l’elecció de President, delegats de JCF i President d’Agrupació i que sembla ser hi ha intenció que no vaja més enllà del 30 de maig.