¿Quant saps de falles?

0
914

BASES DEL I CONCURS « SABUTS FALLERS »

La Delegació d’Arxiu-Biblioteca de la Junta Central Fallera i la comissió fallera Sapadors-Vicente Lleó, en el seu interés de promoure el coneiximent de la història de la festa fallera, convoquen el I Concurs Sabuts Fallers per a comissions falleres. Bases del Concurs:

1.- Els equips estaran composats per un mínim de 2 persones i un màxim de 4 persones d’una mateixa comissió fallera adulta. Es podran apuntar un màxim de 2 equips per comissió fallera, sempre i quan un d’ells siga de quatre persones.

2.- Les preguntes estan agrupades en 6 blocs temàtics, de 15 preguntes cada bloc, sobre tots els aspectes de la festa de les Falles. Els blocs temàtics són els següents: Artistes Fallers i Falla; Comissions Falleres; Geografia Fallera; Junta Central Fallera; Agrupacions, Associacions i Institucions; Altres Components / Agents de la Festa (pirotècnia, música, literatura, indumentària…).
3.- Les preguntes es faran per blocs, de manera simultània a tots els equips, deixant un temps prudencial perquè es puguen respondre per escrit. En acabar cada bloc, el formulari per a escriure les respostes serà entregat al personal de la organització. Cada pregunta valdrà un punt, excepte aquelles que donen opció en el seu enunciat a aconseguir mes punts extra.

4.- La classificació final es confeccionarà sumant els punts guanyats a les preguntes de tots els blocs. Es concediran 3 premis a les tres primeres comissions falleres classificades, que seran entregats en el mateix acte per la Fallera Mayor de València i la seua Cort d’Honor.

5.- En cas d’empat en algun dels llocs dels tres premis, es farà una fase de desempat de preguntes seguint el model de la “mort súbita” fins que un sols equip encerte una de les preguntes i l’altre (o altres) fallen.

6.- Per a poder a fer la inscripció, cada comissió fallera enviarà un correu electrònic a archivo@fallas.com indicant el nom de la comissió, el nom complet de cada participant i el seu número de cens faller. El termini per a inscriure’s acabarà el dilluns 13 de novembre a les 24 hores.

7.- El concurs tindrà lloc el dimecres 15 de novembre de 2017 al Saló Faller Sapadors, de la comissió fallera Sapadors-Vicent Lleó (carrer Vicent Lleó, nº 36). El sopar de sobaquillo començarà a les 21 hores i el concurs a les 22 hores.

8.- Es prohibíx l’ús, tindre damunt de la taula o a la vista, de mòbils, tablets o qualsevol dispositiu mòbil.

9.- La inscripció és gratuïta.