SHARE

La Junta Central Fallera ha organitzat la IV Macrodespertà Infantil.

La Junta Central Fallera, amb l’ànim de mantenir les nostres tradicions i de manera especial per als xiquets/as, ha organitzat la IV Macrodespertá Infantil (per a xiquets i xiquetes de 8 a 14 anys) amb productes pirotècnics de classe I (bombetas), per al pròxim dia 26 de Febrer de 2017 a les 7:30 hores. El punt de concentració estarà en la Calle Marquès de Dos Aigües al costat del Carrer de la Pau.

Per a poder participar en la IV Macrodespertá Infantil, cada comissió haurà d’inscriure un MÀXIM DE QUATRE components. Juntament amb la inscripció s’haurà d’adjuntar fotocòpia de l’autorització signada pels pares o tutors dels participants i haurà de portar-la amb si la persona que acompanye als QUATRE participants de cada comissió el dia de la Macrodespertá.

Els participants hauran de portar l’acreditació col·locada en un lloc visible, tant per a arreplegar el material pirotècnic com per a participar en la macrodespertá.

El termini d’inscripció finalitzarà el 16 de Febrer de 18:30 a 20 hores en la Delegació d’Infantils i Joventut de Junta Central Fallera, juntament amb la carta de la falla segellada i signada pel president i l’autorització paterna o tutorial.

Les credencials per a poder participar en la IV Macrodespertá Infantil es lliuraran en la Delegació d’Infantils i Joventut de 18:30 a 20 hores els dies 20, 21 i 22 de Febrer.