La Junta Central Fallera perd ingressos publicitaris des que les Falles són patrimoni de la humanitat

0
253

Segons ha pogut conèixer aquest mitjà, després de revisar la documentació de la liquidació del pressupost 2019 de JCF, que es va portar per a la seua aprovació al Consell Rector de l’Òrgan Autònom el passat 8 de maig.

En 2019, la partida d’ingressos conceptuada com “D’Empreses Privades” que inicialment va ser pressupostada amb la quantitat de 180.000 €, va tancar l’exercici a data 31 de desembre de 2019 amb uns ingressos reconeguts nets de 140.850 €, un 22% menys del pressupostat. Així mateix, en 2018, sobre la mateixa quantitat pressupostada inicialment de 180.000 € per ingressos privats, al final de l’exercici l’ingressat va ascendir a 157.700 €, un 12% menys del que es preveu.

En resum, en els últims dos exercicis tancats la Junta Central Fallera ha deixat d’ingressar en concepte d’empreses privades la quantitat de 61.450 €, sobre l’inicialment pressupostat. Amb aquestes dades, resulta curiós que el govern Compromís-PSPV, per al pressupost de 2020, aprovara a l’octubre de 2019 la mateixa previsió pressupostària que en 2018 i 2019, la quantitat ja esmentada de 180.000 €.

Una altra dada significativa és que a data 31 de desembre de 2019, l’Ajuntament devia a l’òrgan autònom la quantitat 164.287,48 €.