Pp i Ciutadans votan en contra dels pressupostos de la JCF de 2018 per “incoherents i irreals”

0
292

Pp i Ciutadans (Cs) en l’Ajuntament de València ha votat en contra dels pressupostos de Junta Central Fallera (JCF) per considerar-los “incoherents i irreals i per no apreciar-se una relació lògica entre el gasto real de 2017 i allò que s’ha fixat en els pressupostos de 2018. És totalment incoherent habilitar una partida pressupostària per a després incrementar el gasto i, a l’hora de redactar els pressupostos següents, posar la mateixa quantitat inicial”, ha explicat la regidora de Cs Amparo Picó.

Felix Crespo: “És alarmant que una partida pressupostària que va començar el 2017 amb 187.550,60 € i que a data d’avui, després dels suplements de 608.394,08 €, ascendeix a 796.484,68 €. Un 324,68 % d’increment, sent la despesa compromesa fins a final d’any de 959.862,07 € (411,79 %). Totes les transferències i modificacions de crèdit han anat i segueixen fent-ho a formalitzar contractes menors d’adjudicació directa i externalitzar i privatitzar els serveis”.L’edil popular ha explicat que “ara entenem que després de cinc mesos transcorreguts des de l’anunci del canvi de noms de carrers el 16 de maig, el regidor no s’haja assegut a parlar amb cap de les 14 falles afectades al no poder justificar-los que durant enguany no anava a poder ajudar-les, en decidir personalment que la millor destinació dels diners de la partida de casals fallers anava a ser per a contractes menors de Expojove i Nadal”.
Félix Crespo ha recordat que “una vegada que va començar el canvi físic de la nomenclatura dels carrers i davant la falta de previsió i inacció del tripartit, el nostre grup va presentar una moció a la Comissió de Desenvolupament Humà en el sentit de destinar de la partida de Subv. Comissions Falleres Casals, dotada de 100.000 €, dels quals s’ha anunciat que 50.000 € van a anar destinat a insonorització de casals, vam proposar que els altres 50.000 € -no es donaren de baixa i anaren destinats a contractes menors com va realitzar Fuset en 2015 i 2016 amb la totalitat de la partida- i es destinara a la provisió de les despeses que s’ocasionaren a les comissions per la modificació dels noms, ara queda ha assenyalat que “Una vegada més el regidor del tripartit Fuset menysprea al col·lectiu faller, en negar-los, per tercer any consecutiu, uns diners que està nominatiu i singularitzat per a Subvencions a Casals Fallers i destinar-ho a contractes menors perquè reconeix que no arriba a cap d’any. A la falta de previsió i confecció d’un pressupost que fa aigües des del dia de la seua aprovació s’uneix la irresponsabilitat i perjudici al col·lectiu faller que haurà d’explicar-los”.

Per a finalitzar Félix Crespo ha afegit que “Al més d’un milió d’euros que va costar la Fira de Julio, els pròxims dos mesos, anem a comprovar la despesa desmesurada en contractacions menors i adjudicacions a dit que es va a produir en la pròxima edició de **Expojove 2017. I vull suggerir a Fuset que per a estalviar treball a l’Interventor a l’hora de realitzar informes i a resta de funcionaris i per a evitar més denúncies per quart any consecutiu, que directament en el pressupost de 2018, els 100.000 € de Subvencions a Casals Fallers els consigne directament a la partida de contractes menors”.

L’edil de Cs i consellera de JCF en el consell ha criticat el president de l’organisme, Pere Fuset, per no augmentar la subvenció a les agrupacions falleres, per difondre insuficientment la promoció de la Unesco i per fixar la mateixa quantitat de diners per al 2018 en concepte de publicitat quan, enguany, ha augmentat la partida en un 597%.

La regidora Picó ha proposat en el consell que s’avance el pagament de la subvenció a les agrupacions. “Els diners ho tenen disposat en els pressupostos de la Junta Central Fallera des del principi perquè és com si fóra una subvenció nominativa. Les agrupacions ho demanen al novembre i ho reben al desembre. Segons la nostra opinió han de cobrar-ho en el primer trimestre”.

En este sentit, l’edil ha remarcat que “seguix sense augmentar-se la subvenció al 8% com es va comprometre Compromís amb la Interagrupació de Falles encara que ara Fuset ho nega. Que no enganyen a ningú perquè sí que pot augmentar-se la subvenció. El reglament marca que el mínim de la subvenció és el 4% del pressupost i només s’han augmentat les ajudes en 2.000 euros”.

Respecte a la partida destinada a la promoció Unesco, l’edil Picó ha lamentat que “d’una partida de 15.000 euros encara falten per gastar 3.700 euros. Em pareix il·lògic que un fet tan rellevant per a València i per a les Falles, com ha sigut el reconeixement de les nostres Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, no s’haja invertit tota la partida abans de març per a aconseguir la màxima difusió i promoció sobre esta declaració”.

Finalment, la regidora Picó ha mostrat la seua satisfacció que, finalment, la JCF complisca amb la Llei de Transparència, perquè al cap de quasi dos anys de sol·licitar-ho Ciutadans, s’han inclòs els contractes menors en la pàgina web. “Ara sí la JCF és transparent per als fallers i per a tots els ciutadans”, ha conclòs l’edil.