Així són les falles municipals 2018

0
682

“Equilibri universal” i “El xicotet príncep” són els lemes de les falles municipals 2018 obra de Latorre i Sanz Artesans, amb disseny d’Okuda, i Miguel Hache.

“Equilibri universal” Latorre i Sanz Artesans

FALLA MUNICIPAL DE VALÈNCIA 2018

IDEA

El caràcter mundial, que té la repercussió de les Falles, i més havent sigut declarades patrimoni immaterial de la humanitat, les fan més atractives per a la col·laboració amb artistes de renom i reconeixement internacional. Okuda Sant Miquel és un dels artistes espanyols contemporanis, amb més projecció internacional en l’actualitat, però el més important és que la seua obra que és en gran part urbana i efímera com les Falles amb una gran càrrega de contingut principalment crític, però també pot ser-ho satíric.

Per al que coneix les Falles i veu la seua obra per primera vegada, té la impressió de veure en ella el que pot ser perfectament una Falla reflectida, però accentuada per un immens estat de sensacions que es desprenen de la força que té el colorit en la seua obra.

Alegria, felicitat o tristesa es descriuen perfectament entre polígons multicolors i murs de rajoles convertint-se en humans amb caps d’aus en un món contraposat.

Per a la idea de Falla que estem buscant, Okuda s’acobla perfectament, i a més es complementa totalment amb les nostres expectatives que es puga interactuar amb ella mateixa. Okuda pintarà parts de la falla i es reservaran algunes per a fer-ho en la mateixa plaça els dies de la plantà, mentres s’acabe este procés, hauran unes superfícies en la part inferior perquè el públic puga pintar de colors davall la supervisió de l’artista i completar-se l’espectacular colorit de la falla, (això del públic es pot fer durant la plantà, o utilitzar els primers dies de falles per a eixe fi, creant d’esta manera una activitat paral·lela i participativa interactuant amb la pròpia Falla).

La projecció mundial que té l’obra d’Okuda Sant Miquel, fa que esta falla puga veure’s en tot el món d’una manera immediata, no sols els dies de falles si no durant tot l’any donada la gran acceptació de l’artista en les xarxes socials.

DESCRIPCIÓ CONSTRUTIVA I DADES TÈCNIQUES DEL PROJECTE

Per les seues característiques artístiques, la Falla presenta una bona raó per a la utilització de la fusta com a matèria primera a l’hora de la seua construcció, no sols en el que correspon a l’interior (cavallets o torres estructurals, carcasses, flocs i sacabutxos) sinó que també en el que correspon al volum artístic exterior pròpiament dita.

Les formes inferides pel dissenyador, principalment a base de polígons les fa fàcils per a la utilització d’estos materials naturals, tants llistons, varetes i taulers contraxapats propicis per a una bona estructuració i una aparença lògica respecte al disseny, a més influïx molt positivament que la combustió en la “cremà” siga el més neta possible.

En diferents parts de la Falla, s’aplicaran tècniques de fusteria com la vareta (zones de pèls junt amb els grans rostres poligonals) i en molt baixa mesura s’utilitzarà el poliestiré expandit evitant-se al màxim la seua utilització, sent el cas d’elements més difícils de resoldre amb la utilització de fustes o taulers.

La part inferior de la Falla consta de dos grans escalons coloristes per a realçar més la perspectiva d’esta, sent esta zona precisament la que es reserva per a ser decorada pel públic durant la pròpia plantà de la Falla o els dies següents a esta, a confirmar més avant.

“El xicotet príncep”

Homenatge al 75 Aniversari, per Miguel Hache

Falla Infantil de l’Ajuntament de València 2018

Statment

“Guarde els records de la meua infància com un tresor, m’apassiona la creativitat i la imaginació d’un xiquet. Sobretot eixos primers records, fràgils i quasi borrosos. Pense que el xiquet se sent més pròxim al llenguatge natural o animal que al dels adults, eixe prisma pel qual es veuen les coses més quotidianes com quelcom únic. Adjudique els records en objectes, donant forma a eixa memòria, considere l’objecte un contenidor de memòria. Acudisc a ells cada vegada que he de crear, i recrear la suma d’eixos records i experiències em fa sentir bé. Em fa convertir l’art en un joc de xiquets” Miguel Hache

IDEA

Amb motiu del 75 aniversari de “El principito”, l’obra literària més coneguda d’Antoine de Saint-Exupéry, es realitzarà el projecte que arreplegarà les escenes més conegudes d’este llibre. Suposarà un homenatge des de l’Ajuntament de València cap a una novel·la coneguda pel públic a nivell internacional i generacional, perquè ara com ara és el segon llibre més llegit després de la bíblia. Esta obra ha sigut considerada com a text infantil pel seu caràcter formal, però en realitat aborda temes profunds com el sentit de la vida, la soledat, l’amistat, l’amor i la pèrdua. És per açò que està dirigit a un públic tant infantil com adult, ensenyant valors als més xicotets i connectant als adults amb la seua infància.

L’ànima.

L’estructura que arreplegarà la falla estarà basada en un planetari de fusta interactiu, per a així recrear l’ambient plasmat en la novel·la amb el “plus” de que l’espectador poguera interactuar jugant amb la posició dels diferents planetes que visita el princepet. Açò formarà la part inferior de la falla.

Materials: Fusta Els personatges estaran vestits per Reyes Pe.

Les escenes:
– El planeta del bevedor.
– El planeta del rei.
– El planeta del vanitós.
– El planeta de l’home de negocis.
– El planeta del fanaler.
– El planeta de l’astròleg
– La Terra: Este es repetiria tantes vegades com a històries succeïxen ell, com les trobades del Principito amb la serp, la flor, l’eco, les roses, el Rabosot, el jardí i el pilot.