Crespo denuncia irregularitats en el procés de venda de llotges

0
358

Per tercer any consecutiu, els valencians expressen en les Xarxes el seu malestar amb el sistema online, al no poder accedir a la compra de les llotges i col·lapsar-se el sistema.

Félix Crespo: “FUSET VEN TOTES LES LLOTGES DE LA BATALLA DE FLORS SENSE CONTRACTAR A L’EMPRESA QUE HA GESTIONAT LA SEUA VENDA”

“Finalitza la venda en línia de les llotges de la Batalla de Flors sense que fins avui existisca resolució d’adjudicació del contracte menor a l’empresa responsable, un nou escàndol gravíssim del Sr. Fuset”.

“Es repeteix la improvisació, falta de previsió i desorganització d’una gestió, com és la compra de les llotges, el sistema de les quals de venda fins a aqueixos moments no era criticat”.

El regidor del Grup Municipal, Félix Crespo, ha informat sobre les irregularitats que novament s’han produït en relació a l’absència de la contractació de l’empresa responsable enguany en la venda en línia de les llotges per a la Batalla de Flors de la Fira de Julio 2017. El passat 18 de juliol s’anunciava la venda en línia de les llotges i com a novetat que es realitzaria en dues dates, el 20 i 24 de juliol i començaria a les 9:30 hores.

Crespo ha denunciat que fa dos dies denunciem la contractació a posteriori de les empreses que van prestar els serveis als actes de la celebració de la Festivitat de la Verge del Carmen i no semblant bastant, “en el dia d’avui hem comprovat que una vegada finalitzada la venda en línia d’entrades en la web, l’empresa de la qual desconeixem fins al seu nom, que s’ha encarregat de la venda, cobrament i recaptació en línia de les llotges no ha sigut contractada per l’Ajuntament de València. Per si no fos prou sent aquesta empresa, la responsable de recaptar per a l’Ajuntament l’import de les llotges comprades pels valencians, existint un limb jurídic en el cas d’incidències o denúncies per part dels ciutadans al no intervenir en aquest moment contractació formal alguna”.

Crespo ha explicat que hem pogut comprovar en la plataforma electrònica PIAE que avui dijous 20 de juliol i finalitzada la venda en línia de llotges per a la Batalla de Flores, l’expedient I 1904 2017 521, sota l’epígraf “CONTRACTAR GESTIÓ VENDA LLOTGES PER A LA BATALLA DE FLORS DE 2017-CONTRACTE MENOR”, no es troba finalitzat i el més greu és que a la data d’avui, no existeix resolució d’adjudicació de contracte menor signada pel regidor ni aprovació en la Junta de Govern Local. “El fet que una empresa treballe per a l’Ajuntament i haja finalitzat sense cap tipus de cobertura jurídica i administrativa suposa una irregularitat administrativa gravíssima i que esperem que el Sr. Fuset al més prompte possible puga donar una explicació convincent ja que aquesta circumstància no eximeix de la responsabilitat al regidor, que els tràmits administratius i jurídics dins del termini i en la forma escaient es deuen realitzar en obligació legal i previsió de possibles incidències”, ha indicat Crespo.

Crespo ha afegit que “per tercer any consecutiu, es produeixen problemes en la compra de llotges en línia, la qual cosa ha provocat que multitud de persones hagen mostrat el seu malestar, descontent i frustració, tant amb trucades a aquest grup municipal com en les diferents xarxes socials. Una vegada més, i ja van tres, es produeixen multitud d’incidències i problemes en la compra de les llotges, es repeteix la improvisació, falta de previsió i desorganització d’una gestió que ja és la pràctica habitual de la regidoria de Festes i que demostra la ineficàcia de gestió en aquesta àrea de l’Ajuntament”.

Per a finalitzar, Félix Crespo ha exigit a Fuset “que deu urgentment explicar aquest nou capítol d’irregularitats administratives exposant novament a l’Ajuntament a una inseguretat jurídica més greu si cap en tractar-se de la recaptació de diners municipals per un tercer sense cobertura jurídica”.