Convocatòria premis a la millor dicció en el concurs de Teatre en Llengua Valenciana de JCF

0
477
Fuente: Cultura Valenciana

L’associació cultural Casal Bernat i Baldoví té entre els seus fins estatutaris “consolidar l’ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la promoció del seu us normal i creixent en tots els àmbits de la festa i de la societat en general”, aixina com també “la defensa, estudi, difusió i foment de l’aprenentage de la llengua valenciana com a idioma històric, propi i privatiu del poble valencià”. 

Per eixe motiu, l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví convoca els premis a la millor dicció en llengua valenciana en el concurs de teatre en llengua valenciana, organisat per JCF, corresponent al present eixercici faller 2020-2021. 

Este premi se regirà per les següents bases: 

1) El premi consistix en 500 € i un estandart, al grup de teatre que, a criteri del jurat i entre totes les comissions de falla inscrites prèviament en el premi, presente, en conjunt, una millor dicció en llengua valenciana en les seues representacions. 

2) El premi a l’actor o actriu en millor dicció en llengua valenciana consistix en un artístic banderí a l’actor o l’actriu que, a criteri del jurat i entre tots els actors i actrius de les comissions de falla inscrites prèviament en el premi, presente una millor dicció en llengua valenciana en les seues representacions. 

3) Per a optar al concurs, la falla haurà d’estar inscrita en el XLVII Concurs de teatre en llengua valenciana (en qualsevol de les modalitats) i/o en el XXXVIII Concurs de teatre infantil en llengua valenciana i ademés haurà d’inscriure’s prèviament omplint el full adjunt, el qual s’ha de tornar per correu electrònic a casal.bernat.baldovi@gmail.com abans del dia 10 de decembre de 2020. 

4) En este premi se pretén potenciar l’us, en el Concurs de teatre, d’un model oral de valencià que siga natural, ric i correcte, verosímil, creible i no artificiós, i que, per tant, no continga incorreccions fonètiques, morfologia o lèxic no valencians. Per ad això, el jurat valorarà exclusivament la pronunciació dels actors i actrius components del grup durant la representació de l’obra.

5) El fallo dels jurats se farà públic abans del 19 de març de 2021 en la pàgina web i perfils socials del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la comissió guanyadora. Este fallo serà irrecurrible. 

6) L’acte d’entrega del premi es farà abans del més de juny del 2021 en la gala d’entrega dels VIII Premis Casal Bernat i Baldoví.