Cultura Festiva oculta iniciatives que afecten i incumbeixen a les Festes i les Falles en particular

0
363

Segons fonts consultades per aquest mig, la Regidoria de Cultura Festiva continua prenent decisions a esquena dels fallers amb una falta absoluta de transparència i nul consens en la dotació pressupostària de 60.000 € per a un nou edifici de cultura festiva, així com per a la redacció d’una nova ordenança per a les festes de la ciutat.

Segons la fitxa pressupostària dels Pressupostos Municipals 2020 aprovats de la Regidoria de Cultura Festiva, s’estableix una nova partida dotada amb un import de 60.000 €, que es troba dins del capítol d’inversions, sota l’epígraf “Reforma Edificis Cultura Festiva”.

D’aquesta manera, no sembla que la nova partida vaja destinada a la construcció d’un nou edifici que puga substituir a l’actual Junta Central Fallera, com han reivindicat des del propi col·lectiu faller, artistes, etc.

A més, amb aquesta quantitat no es cobriria ni l’avantprojecte, estudis i informes previs, i posterior concurs, licitació, etc…

També, s’inclou aquesta partida de nova creació sense un consens entre grups municipals i col·lectiu faller i amb el més absolut obscurantisme. Una vegada més es prenen les decisions unilateralment, a esquena dels fallers.

Per això, algú haurà d’explicar a quina partida anirà destinat aquests diners. Ergo, haurien d’obrir si escau un procés informatiu i participatiu a formacions polítiques i als col·lectius fallers.

Així mateix i no sabem si tindrà alguna cosa que veure amb la dotació anterior, per primera vegada, l’Ajuntament ha retirat dels pressupostos municipals 2020 la històrica partida de 100.000 € que, des de 1997, ajudava comissions falleres a l’adquisició de casals fallers, adequació, reforma o insonorització.

ORDENANÇA FESTES CIUTAT DE VALÈNCIA

El passat 19 de desembre, es va aprovar en el Ple el nou PLA NORMATIU MUNICIPAL PER A l’ANY 2020 de l’Ajuntament de València.

En aquest Pla es reflecteixen els nous projectes i previsions normatives, ordenances, reglaments, etc., que els diferents serveis i organismes de l’Ajuntament tenen previst iniciar la seua tramitació en aquest 2020, així com modificacions, revisions i/o refundicions dels ja existents.

Després de la moció impulsora de l’esmentat expedient, signada per l’alcalde, la Secretària General i del Ple va remetre als diferents Serveis administratius municipals unes instruccions relacionades amb el Pla Normatiu de 2020 perquè en coordinació amb les seues regidories remeteren, abans del passat 31 d’octubre de 2019, els projectes de noves normes com les modificacions o revisions de disposicions -ja aprovades i vigents previstos per a l’any 2020-.

D’aquesta manera, des del Servei de Cultura Festiva s’enviava la següent fitxa on s’indica la previsió de redactar una “Ordenança Reguladora de Festivitats de la Ciutat de Valencia”: