Félix Crespo: “Fuset segueix sense contractar els concerts de Vivers”

0
280

L’Assessoria Jurídica Municipal no va informar sobre els plecs per a la contractació amb els diferents promotors dels dinou concerts, quan reflectisc el contrari Fuset en la resolució que va signar el 22 de maig. I va anar després de demanar aquest grup els expedients, quan es va sol·licitar l’obligat informe.

“Després d’un mes d’haver-los presentat i començat la venda d’entrades, al no lliurar les empreses la documentació requerida i comprovant que s’han estat venent durant tot aquest temps sense el preceptiu informe jurídic municipal que anul·lava el contracte”.

“Davant l’ocultació i irregularitats observades, aquest Grup Municipal va sol·licitar el passat 23 de maig accés als expedients dels concerts, al no rebre resposta en els cinc dies que mana el Reglament municipal, el 30 de maig sol·licitem dret d’empara a l’Alcaldia”.

“A més, la venda d’entrades ‘en línia’ i taquilla, s’està produint sense crear el preceptiu i obligat expedient administratiu i sense haver signat el contracte menor amb l’empresa que ho està realitzant en nom de l’Ajuntament”

“Denunciem la situació fa un mes, el 2 de maig, i l’assessoria jurídica de l’Ajuntament ve a donar-nos la raó, quan ja manifestem que de nou s’estava comprometent la seguretat jurídica de l’Ajuntament a causa de l’absència de la formalització dels contractes amb els promotors dels concerts”.