La Federació de Folklore anima a les comissions a participar en l’escola de tabal, dolçaina i cant d’estil de Junta Central Fallera

0
357

Bases d’inscripció Escola de tabal, dolçaina i cant d’estil de Junta Central Fallera 2021-2022
Estes són les bases d’inscripció per a l’Escola de tabal, dolçaina i cant d’estil de Junta Central Fallera 2021-2022

INSCRIPCIONS
La inscripció es realitzarà a través de la Secretaria Virtual de cada comissió a partir del dia 23 de setembre i fins al 20 d’octubre 2021.
Es podran inscriure els fallers i les falleres, tant majors com infantils, que estiguen correctament censats en qualsevol comissió que pertanga a la Junta Central Fallera.

HORARIS

TABALET INICIACIÓ: dilluns i dijous de 18.15 a 20.15h.
TABALET PERFECCIONAMENT: dimecres de 18.15 a 20.15 h.
DOLÇAINA INICIACIÓ: dilluns i dijous de 18.15 a 20.15 h.
DOLÇAINA PERFECCIONAMENT: dimecres de 18.15 a 20.15h.
COLLA: dimarts de 18.15 a 20.15 h.
CANT D’ESTIL: dilluns i dimecres de 18.15 a 20.15h.
Aquests horaris podrien variar depenent del nombre d’inscripcions i les limitacions d’aforament.

INICI DE LES CLASSES
La data d’inici de curs està previst per al 25 d’octubre , i es realitzarà en les instal·lacions de la Junta Central Fallera.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Serà necessari acreditar el seguiment de les classes, mitjançant la signatura dels alumnes cada dia que acudisquen a classe, per a poder rebre el pertinent diploma d’aprofitament dels cursos. Si falten sense justificació a més del 15% de les classes o de les actuacions obligatòries, perdran el dret a obtindre el diploma acreditatiu , que s’entregaran en un acte al final del curs.

Els alumnes es comprometen, sempre a criteri del professorat, a l’assistència als actes oficials de la Junta Central Fallera o a qualsevol altre acte que es programe i que s’avisarà amb temps suficient, com a part del seu aprenentatge.

Els alumnes de les Escoles no cobren per la seua participació en els actes que es programen. Igualment no podran participar en cap acte amb el nom de l’Escola de la Junta Central Fallera, fora dels programats per la Delegació de Cultura.

Queda prohibida la participació d’alumnes no censats en comissions falleres que pertanyen a la Junta Central Fallera.

Els professors tindran la potestat per a decidir en quin curs anirà cadascun dels alumnes inscrits.

Aquestes mesures igual que la realització del curs s’explicaran en la reunió prèvia al començament del curs,o per correu electrònic, depenent de les recomanacions sanitàries i la data de les quals es donarà a conéixer per correu electrònic.