L’Ajuntament convoca concurs d’idees per al disseny de les carrosses de la Batalla de Flores

0
271

La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria del concurs d’idees per al disseny de 30 carrosses de la Batalla de Flores, l’acte amb què es tanca la Gran Fira de Juliol. Podran concórrer els artistes que hagen realitzat carrosses en anys anteriors així com artistes de les arts plàstiques o constructives amb experiència acreditada o professionals que posseïsquen la titulació del cicle superior d’artista faller, entre altres. El termini de presentació d’instàncies és de deu dies hàbils a comptar des de la publicació de les bases.

Tota la documentació així com les propostes presentades és necessari presentar-la a les dependències del Servei de Cultura Festiva, a la Casa Consistorial, en horari de 9 a 14 hores. Un comitè de selecció serà el responsable de valorar i classificar les idees presentades.

Subvencions a la il·luminació decorativa

La Junta de Govern Local ha aprovat també aquest divendres la concessió de les subvencions a les comissions falleres beneficiàries de la convocatòria aprovada al desembre de 2022 per a la il·luminació decorativa dels carrers de les seues respectives demarcacions. Es tracta d’un import de 171.778,82 euros, que ve a fer costat a les activitats d’ornamentació lluminosa d’un total de 260 comissions falleres.

Transport de les falles

La Junta de Govern Local també ha acordat concedir subvencions directes a les comissions falleres que van assumir el transport de les falles amb motiu de la pandèmia de la covid. L’import total destinat per a aquestes ajudes és de 34.282,91 euros i seran compatibles amb altres impulsades amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques o ens públics o privats.