L’Ajuntament decideix no ajornar l’acte d’Homenatge de les Forces Armades i Guàrdia Civil (XXXII edició) a ‘Les Falleres Majors de València i al poble valencià’

0
25
L’Ajuntament de València ha decidit no posposar ni ajornar, el tradicional acte d’Homenatge de les Forces Armades i Guàrdia Civil que se celebra en la Caserna de Sant Joan de Ribera (Passeig de l’Albereda) que havia d’haver-se celebrat el passat 12 de març passat, dins del Programa Oficial de les Falles 2020 i que per motius de la pandèmia va ser suspès.

Una celebració sempre molt especial i de les més emotives per a les FFMMV pel que suposa d’homenatge per a elles i per al col·lectiu faller dins del Programa de Festejos de les Falles. Així mateix, en el transcurs de l’esmentat acte també s’homenatja la nostra ensenya nacional i als caiguts.

page1image49124640

Un acte que enguany haguera servit, sempre que les circumstàncies i les autoritats sanitàries l’aconsellaren, com a homenatge a les Forces Armades i GC, d’una manera molt especial en aquesta edició per la dedicació i serveis prestats per aquests cossos, entre altres, en l’actual pandèmia.

Per les circumstàncies singulars d’enguany, hauria d’haver sigut un acte obert no solament al món faller, sinó a la ciutadania o una representació d’alguns col·lectius protagonistes o afectats per aquesta pandèmia: sanitaris, Policia Nacional i Local, familiars de morts, etc.

TRES CONTRACTES MENORS PER UN TOTAL DE 22.000 €

Aquest mitjà ha pogut conèixer que a la fi del passat mes de març, l’Ajuntament va signar “adjudicar per mitjà del procediment de contracte menor el contracte privat de disseny, construcció i muntatge de la Falla de les Forces Armades i Guàrdia Civil (FAS i GC) amb l’entitat Gremi Artesà Artistes Fallers per un import de 3.000 € (iva inclòs)”. En aquest punt cal assenyalar que es desconeix la ubicació de l’esmentada falla propietat de l’Ajuntament i quan es produiria el seu cremà.

També al febrer se signava “la contractació del servei d’assistència tècnica, lloguer, muntatge, desmuntatge i transport d’infraestructures per a l’esmentat acte (acte FAS i GC) per un import de 18.029,00 € (iva inclòs). I la contractació menor de “la confecció dels cartells, invitacions, tripticos, dipticos per a la Falles FAS 2020” per un import de 776.03 € (iva inclòs). Ascendint l’import total dels tres contractes menors la quantitat de 21.705,03 €, quantitats ja liquidades als seus proveïdors.

L’AJUNTAMENT DECIDEIX AL JUNY NO CELEBRAR-LO I LA COMANDÀNCIA MILITAR VA COMUNICAR ANTERIORMENT L’AJORNAMENT DE L’ACTE

El passat 2 de juny l’Ajuntament decideix resoldre i liquidar de mutu acord amb el Gremi Artesà d’Artistes Fallers i a petició per escrit d’aquests últims, el contracte de la Falla FAS i GC, ‘assumint el Gremi el compromís de situar les peces que integren la falla propietat de l’Ajuntament en l’espai que determine la delegació de Cultura Festiva’

El servei de Cultura Festiva va informar, en la mateixa resolució de liquidació, que “s’ha comprovat la realitat física de la falla i verificat que les prestacions del disseny i construcció han sigut efectivament realitzades conforme exigia l’execució del contracte i d’acord amb els termes de la seua oferta’. L’import acordat de liquidació ha sigut de 2.900€ iva inclòs (100 € menys que la contractació inicial).

Segons ha pogut conèixer aquest mitjà, la Comandància Militar de València i Castelló, promotor de l’acte d’homenatge, va comunicar per correu electrònic a l’Ajuntament l’11 de març que, amb motiu de la situació creada per la pandèmia, que “En concordança amb el conjunt de mesures que s’han adoptat per a mitigar els efectes del COVID-19 queda ajornada la celebració de l’acte de la XXXII Falla de les Forces Armades i Guàrdia Civil”.

En la mateixa resolució del 2 de juny, l’Ajuntament indica literal, que ‘no ampliant-se el termini a un moment posterior al no realitzar-se en un futur el desenvolupament de l’acte d’homenatge de les Forces Armades a les Falleres Majors i Corts d’Honor, a través de la falla FAS i GC 2020’ i que l’entitat adjudicatària ‘queda obligada a situar les peces de la falla FAS i Guàrdia Civil 2020 propietat de l’Ajuntament en el lloc indicat per la Delegació de Cultura Festiva, prèvia comunicació realitzada pel Servei de Cultura Festiva’.