L’Ajuntament deixa fóra les festes de València en l’estratègia de ciutat per al futur

0
613

El passat 27 de juliol, l’Ajuntament signava un contracte amb una empresa privada per un import de 18.138 €, per a la realització, en tres mesos, de “una anàlisi i posicionament estratègic de la ciutat en els diferents àmbits d’actuació”, a través de 22 eixos estratègics. Segons el contracte, en el seu tenor literal diu, “L’objectiu que es pretén és posar en marxa el procés de planificació estratègica definit en la ‘Estratègia Urbana València 2030. Marc General’”. S’indica en el mateix contracte que, “Es pretén iniciar les actuacions en virtut de la moció de l’Alcaldia de 16 de juliol de 2020, i es proposa l’inici dels tràmits per a contractar l’elaboració d’una anàlisi de les diverses estratègies existents a l’Ajuntament amb la finalitat d’aconseguir una visió de conjunt dels diferents reptes i eixos estratègics que l’Ajuntament ha definit al llarg dels últims anys”. “Aquesta anàlisi inclourà una identificació dels elements clau dels diagnòstics realitzats per a identificar els reptes de la ciutat. El contracte analitzarà almenys les estratègies que s’indiquen en l’Annex I, i a més d’una anàlisi documental inclourà entrevistes amb els responsables de cada estratègia”. D’altra banda, s’assenyala, “que la situació creada després de la pandèmia pel Covid-19 fa necessària, més si cap, la necessitat d’incorporar un plantejament estratègic de la ciutat tal com s’indica en l’Acord marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la ciutat de València en el Context del Post Covid 19, aprovat pel Ple extraordinari el dia 7 de juliol de 2020″. El contracte inclouria els següents lliuraments: -Informe de posicionament estratègic, que inclourà una definició dels reptes clau de la Ciutat, així com un mapa d’actors rellevants per àrea estratègica. -Proposta de marc estratègic en forma de missió, visió i valors. -Definició de línies i objectius estratègics. -Valoració de les estratègies analitzades i guies orientatives per a l’elaboració de plans estratègics a l’Ajuntament de València. És significatiu que en aquest estudi on es contemplen 22 EIXOS ESTRATÈGICS de la ciutat per al futur, les festes o les falles no estiguen incloses en cap. Sembla que les Falles declarades Patrimoni de la Humanitat, així com la Setmana Santa Marinera, el Corpus Christi, Sant Vicent Ferrer, Sant Vicent Màrtir, Verge dels Desemparats, entre altres i la resta de festes de barri a la ciutat de València. Les festes populars, les tradicions i els valencians i col·lectius representats per elles i en definitiva la cultura popular i el patrimoni festiu a la ciutat de València, per a aquest govern, no han sigut mereixedores d’incloure-les en les línies estratègiques que marcaren el futur de la ciutat de València, i a més aquest menyspreu ha costat més de 18.000 € de diners públics de tots els valencians.