Monzó “Fuset repeteix un sistema de eleccion de falla, decidit unilateralment, i que durant tot el procés està dirigit pel mateix”

0
656

El Secretari General del Gremi d’Artistes Fallers, Chimo Esteve, critíca que es triïn dissenyadors per a les falles municipals de fora de la terra.

PP va arribar a fixar el pressupostos de la Falla Gran en 230.000 € i el de la Infantil en 29.000 €, en 2010, 2001 i 2012 i amb una situació molt dura de crisi econòmica. I en 2009, la falla augmento a 220.000 €.

Monzó critica que “L’any passat ja sol·licitem i ho reiterem en aquest que s’obrís un procés participatiu en el qual les 390 comissions falleres de la ciutat poguessin triar els dos monuments municipals o en defecte d’això inclogués en el “comitè tècnic” a fallers de base que tan bons resultats ha donat en exercicis anteriors a les actuals Falles Municipals, com també ho van demanar l’any passat col·lectius fallers majoritaris com la Interagrupación de Falles, Federació de Falles d’Especial i de 1ªA”.

El portaveu del Grup Popular, Eusebio Monzó després de l’anunci de les bases per a la convocatòria de les Falles Municipals de 2019, que “**Fuset abans que reconèixer el fracàs del seu model, s’enroca i ho manté exactament igual, no exigint a les bases prèviament els esbossos per conèixer el projecte i ocultant novament en les mateixes a les entitats que formaran part de la comissió, en una clara intenció d’evitar la transparència i que l’opinió pública i el col·lectiu faller les conegui, alguna cosa la que ja ens té acostumat. Insisteix que no és concurs d’esbossos, però a les bases es requereix ‘idees generals o el marc conceptual de la proposta o projecte de la falla, com ”.

Monzó ha explicat “que és curiós que es presumeixi d’augmentar a 205.000 i 28.500 € el pressupost de les falles municipals de 2019, quan el que és molt trista és que quan l’Ajuntament de València té el pressupost més alt de la història, en paraules del seu alcalde Ribó i disposa de molts més recursos en l’actualitat després del període de greu crisi, l’alcalde no reflecteixi aquest augment del pressupost municipal i prioritzi a les falles i els seus monument fallers. I vull recordar com en els anys 2009, 2010, 2001 i 2012 el Partit Popular va augmentar els pressupostos de les falles municipals a 230.000 i 29.000 €, en els anys de màxima duresa de la crisi econòmica que sofrim”.

“Des del Grup Municipal mantenim la proposta que s’obri un procés participatiu en el qual les 390 comissions falleres de la ciutat poguessin triar els dos monuments municipals i que a les bases sigui obligatori la presentació d’esbossos sobre els quals valorar el que s’havia de contractar. Amb la mera explicació del projecte in voce pels artistes o dissenyadors, el jurat no pot valorar si s’ajusta o no al pressupost municipal destinat a les mateixes, de la mateixa manera amb aquest sistema dirigit al llarg de l’any, no podem conèixer les falles fins que no estan plantades”, ha matisat Monzó.

Monzó ha insistit quant a la tan manida reiteració de Fuset sobre el ‘jurat polítizado’ que “en primer lloc amb els govern del PP, que aquest grup municipal no nomenava a ningú com declara o insinua Fuset, segon que cada grup municipal triava als qui havien de representar-ho, sent sempre fallers de base o presidents de falla com ho han estat Roberto Ruiz, Paco Carsí, Ricardo Olmos, Vicente Fayos, José Luis Vaello, i el mateix regidor de festes i la pràctica totalitat en possessió de la màxima distinció del Bunyol de Brillants i que per res eren polítics i si tan malament els semblava a Compromís aquest sistema perquè participaven en ell. Eren falles triades per unanimitat i amb el màxim consens en els projectes presentats, que deixi ja d’esmentar un argument tan fal·laç, com ha quedat demostrat. I que defineixi que és un jurat “no polític”, quan el president d’aquest comitè és el regidor”, ha puntualitzat Monzó.

Per finalitzar Monzó ha sol·licitat “la revisió de les bases abans de la seva aprovació, i que es torni a un procés més transparent de cara a l’opinió pública com correspon a un concurs públic pagat amb els diners de tots els valencians que tenen dret des del minut un a conèixer on va destinat els seus diners i quins seran les seves falles municipals. I reconèixer de manera ferma i decidida a les Falles declarades UNESCO, amb un augment real i ajustat dels pressupostos a l’actual conjuntura econòmica de la qual gaudeix l’Ajuntament”.