Crespo denuncia greus irregularitats en la contractació de la Fira de Juliol

0
259

No es contracta, no es fiscalitza i no es dota de cobertura jurídica als contractes menors de Fira de Juliol.

Félix Crespo: “FUSET SIGNA 9 CONTRACTES MENORS PER UN IMPORT D’11.000 € AMB LES EMPRESES TRES DIES DESPRÉS DE LA PRESTACIÓ DELS SEUS SERVEIS EN LA TRADICIONAL CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE LA VERGE DEL CARMEN”

“La desídia, el desinterès i la falta de previsió de Fuset estan provocant greus irregularitats administratives i generant contínuament una inseguretat jurídica a l’Ajuntament, a més de contraure despeses a través de contractes menors sense la prèvia fiscalització de la despesa com és preceptiu per Llei”

• La contractació dels serveis per a la celebració de la Festivitat de la Verge del Carmen sempre ha estat prevista amb la suficient antelació, no és un acte que se celebre per primera vegada i l’Ajuntament sempre ha col·laborat econòmicament en la seua organització dins del marc de la Fira de Juliol.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha realitzat declaracions després de comprovar com en el dia d’avui, 18 de juliol, el regidor Fuset ha signat 9 contractes menors amb les empreses que han realitzat diferents serveis durant els passats dies 15 i 16 de juliol amb motiu de la tradicional celebració de la Festivitat de la verge del Carmen, que va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016, com indica la Resolució adjunta.

Crespo ha denunciat que “Fuset contínua sense respectar les més bàsiques normes administratives, segueix encarregant treballs a empreses “in voce”, sense contractar, sense fiscalitzar i sense dotar de cobertura jurídica als interessos de l’Ajuntament. S’han signat 9 contractes menors, tres dies després d’haver prestat els serveis a l’Ajuntament, les diferents empreses”.

Els contractes comprenen des de: els fullets informatius, els arranjaments i decoracions florals (16 juliol), el servei de vigilància i seguretat (15 i 16 de juliol), actuacions de coral i grups musicals (15 i 16 de juliol), escenari, moquetes, cadires, teles (16 de juliol) i megafonia (16 de juliol), 9 contractes menors per un import total de 10.937,87 €.

L’edil popular ha afegit que “el rosari d’improvisacions, absència de planificació i irregularitats administrativa al que estem assistint en ple equador de Fira de Juliol com: realització d’activitats sense formalitzar contractes, contractació a dit del personal sense convocar concurs públic, fraccionament de contractes amb el mateix proveïdor per a no superar el total dels 18.000 €, es contrau despesa desmesurada a través de contractes menors i sense sotmetre’ls a la prèvia fiscalització preceptiva en qualsevol contractació administrativa, entre uns altres. El regidor Fuset està incorrent en les mateixes irregularitats, a les ja denunciades pel nostre grup Municipal en Fira de Julio 2016, Expojove 2016 i 2017 i segueix entossudit en aquesta nova forma de governar, d’obviar l’administratiu, que ja ha rebut tot tipus d’objeccions i informes negatius de la Intervenció Municipal de l’Ajuntament”.

Per a finalitzar, Félix Crespo ha indicat que “aquestes irregularitats administratives van a generar, en breu, informes d’omissió de fiscalització per part de la Intervenció General de l’Ajuntament i que forçarà a Fuset a portar totes aquestes despeses a l’aprovació en Junta de Govern Local per a la seua regularització. Així mateix, aquestes irregularitats provocaran el retard en el cobrament per part dels proveïdors, que òbviament no cobraran en cinc dies com ven el tripartit. Aquest Grup Municipal està recopilant tota la despesa desmesurada que s’està produint en aquesta Fira de Juliol i avancem que el mateix superarà el milió d’euros un any més”.