Crespo denuncia la “desastrosa gestió del pressupost de Festes”

0
526

L’estat execució del pressupost (Festes) a 31 de juliol confirma la mala previsió i gestió dels comptes de la regidoria, que ja va denunciar aquest grup des del mes d’abril.

Félix Crespo: “FUSET NECESSITA UNA INJECCIÓ DE 575.878,08 € EXTRA PER A TRAURE AVANT EL PRESSUPOST DE FESTES PER A 2017”

• “D’aquesta aportació extra, 555.559,39 €, un 96% del total modificat, van destinats a la partida dedicada a formalitzar contractes menors i externalitzar i privatitzar la prestació de serveis. Aquesta partida que inicialment estava dotada amb 187.550,60 €, després de sumar l’esmentada modificació passa a un crèdit disponible de 743.109,99 €, augmentant en un 296,22 % pel que fa a l’inicial”.

• “Però no queda ací la desastrosa gestió pressupostària, d’aqueixa quantitat final disponible de 743.109,99 €, a més s’ha retingut crèdit pressupostari per valor de 901.579,85 €, que és la despesa compromesa, fins al moment, fins a final de l’any destinat a contractes menors i que vaticina més modificacions per a organitzar l’edició de Expojove, entre uns altres”.

• “Una altra dada significativa és que les modificacions, en la partida comentada, al final de l’any 2016 van ascendir a un total de 499.148,63 €, xifra inferior a la qual assenyala l’estat d’execució al juliol de 2017”.

• “S’està confirmant que el pressupost de 2017, en absolut està ajustat a la realitat i que ve a donar-nos la raó, en què va ser confeccionat per Fuset amb la més absoluta falta de previsió i planificació i que no va considerar la despesa i els compromisos reconeguts en 2016”.

El regidor del Grup Popular, Félix Crespo, després de comprovar l’estat d’execució del pressupost de Festes a data 31 de juliol, ha manifestat que “no ens sorprèn que en el segon pressupost municipal del regidor Fuset haja batut el seu propi rècord en relació a la sol·licitud de modificacions pressupostàries. I no ens ha sorprès, perquè ja comprovem que el passat 10 de febrer, amb només 41 dies del nou pressupost, que van començar a arribar, la primera d’una sèrie de modificacions de crèdit, que s’aprovaven divendres després de divendres en Junta de Govern i Ple, al no comptar amb cobertura pressupostària suficient per a la celebració dels actes culturals i festius en 2017, provocat per una despesa desmesurada”.

Crespo ha recordat que ja va advertir en el seu moment que el pressupost, que disminuïa un 1,20%, quan el municipal augmentava un 4,5 % amb respecte a 2016 i que representava un 0.85% pel que fa al pressupost municipal, “era un pressupost irreal que hauria de rebre injeccions de diners extres per a poder cobrir la despesa real conforme es vagen esgotant les partides a causa de la despesa descontrolada en un exemple nefast de gestió i control pressupostari”.

A més, l’edil popular ha destacat que “comprovem que del total de 19 partides que componen el pressupost, existeixen 10 on la despesa compromesa o retingut per a 2017, és superior al crèdit definitiu de les mateixes, fins i tot després d’haver realitzat les diferents modificacions pressupostàries en elles”. Entre aquestes partides ha ressaltat:

– PUBLICITAT I PROPAGANDA amb 900€, es va modificar amb 9.089,99 € i s’han compromès 66.400,66 €
– ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS sense dotació pressupostària i s’han compromès 35.235,50 €
– TRANSF. PREMIS, BEQUES, PENS, ESTUD. INVESTIG., dotada amb 16.740,00 € i s’han compromès per a aquest 2017, 64.947,59 €
– ARREND. MATER. TRANSPORT amb 14.127,03 € i es comprometen 185.905,47 €
– ALTRES SUBMINISTRAMENTS amb 163.700,45 €, comprometent 325.976,77 €, a més de la ja comentada OT.TREBALLS REALITZATS PER OT.EMPRESES I PROFESSIONALS, entre unes altres, fins a un total de 10.

SENSE EXECUTAR, PER SEGON ANY, UN SOL € DE LA PARTIDA “SUBVENCIONS COMISSIONS FALLERES CASALS”

Crespo ha recordat que aquest programa d’ajudes va nàixer el 31 de gener de 1997 amb l’aprovació en sessió Plenària de la proposta. Des de llavors i any rere any, aquesta Corporació Municipal ha fomentat l’adquisició i condicionament de locals destinats a Casals Fallers, mitjançant la subscripció del Conveni per al finançament de les Associacions Culturals de Falles. Ascendint, en 2015, a més de 100 els casals que s’han beneficiat d’aquestes ajudes, incloses les obres de condicionament, com per exemple insonorització.

Crespo ha indicat que aquesta partida dotada amb 100.000 €, va anar en 2015 i 2016 donada de baixa i transferida a la partida destinada als contractes menors per decisió de Fuset sense consultar a les comissions falleres. “Comprovem a la fi de juliol de 2017 que en aquesta partida no s’ha executat ni compromès un sol euro. Així mateix, vull recordar a Fuset que va anunciar la redacció d’unes bases, fa dos anys, i que inclouria ajudes a insonorització, que no és necessari perquè ja estaven incloses en les anteriors i no té més que preguntar a comissions que es van beneficiar d’aquestes ajudes”.

Per a finalitzar, Félix Crespo ha destacat que “la mala previsió pressupostària i absoluta falta de planificació de Fuset, està provocant que la tònica habitual del dia a dia en aqueixa regidoria siga la d’injectar crèdit en les partides, al no comptar amb cobertura pressupostària suficient per a la celebració dels actes culturals i festius en 2017. I així ho reconeix el propi regidor en les seues mocions, quan ho indica en la justificació, per a sol·licitar l’augment de crèdit”.