El Grup Popular ha sol·licitat la suspensió cautelar del concurs d’il·luminació i decoració nadalenca 2018 i cavalcada de Reyes 2019

0
328

Dijous passat s’aprovaven els plecs que han de regir la licitació, la despesa plurianual de 96.800,00 €, es convocava i es procedia a l’obertura del procediment d’adjudicació.

Félix Crespo: “EL GRUP POPULAR HA SOL·LICITAT LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DEL CONCURS D’IL·LUMINACIÓ I DECORACIÓ NADALENCA 2018Y CAVALCADA DE REYES 2019”.

“Per mitjà d’un recurs de reposició, per irregularitats en els plecs administratius i tècnics d’aquest”.

“Ve motivat per la contradicció entre tots dos plecs administratius i tècnics, en considerar-se uns conceptes com a millores de les empreses licitadores, però en canvi en els plecs administratius estan inclosos i quantificats econòmicament dins del pressupost de licitació de 96.800 €”.

A més l’expedient de contractació evidencia que: “RIBÓ QUITA A FUSET LA RESPONSABILITAT DE LA IL·LUMINACIÓ I DECORACIÓ NADALENCA PER A ENGUANY I LI la TRASPASSA A CAMPILLO”.