Els pilars de les Falles com a Patrimoni llancen un manifest davant la UNESCO

Els elements essencials de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat exigeixen al govern mesures urgents

0
590

Les Institucions gremials, entitats i associacions que representen els elements essencials de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat han elaborat i presentat un document sota el titule “Per la salvaguarda dels elements essencials de l’espai cultural de les Falles”. Amb aquest manifest cerquen sol·licitar a “les Administracions Públiques que tenen atribuïdes les responsabilitats de vetlar per la salvaguarda del patrimoni cultural, Govern d’Espanya i Generalitat Valenciana, l’adopció de mesures extraordinàries i urgents en forma d’ajudes directes que garantisquen la pervivència de present i viabilitat de futur de la Festa de les Falles, el seu entramat associatiu, els elements culturals i l’activitat tradicional artesanal dels actors essencials de l’espai cultural de la festa, pilars vitals que en el seu conjunt van merèixer el segell de qualitat que la UNESCO va concedir a les Falles en 2016 en incloure-la en la seua Llista Representativa”.

En aquesta reunió, realitzada en el Col·legi de l’Art Major de la Seda, els sectors més afectats per la cancel·lació de les Falles han decidit enviar aquest escrit a la Unesco per a advertir-los del mal moment que estan passant i deixar clar que estan en perill d’extinció i que la declaració del Patrimoni Immaterial es pot veure compromesa. «l’espai cultural que conforma la festivitat de les Falles i tots els seus elements essencials, pilars de la festa ressenyats, estan travessant un moment d’extrema dificultat com a conseqüència del Covid-19 que ha determinat la cancel·lació Falles 2020 i la paràlisi i suspensió sine die de l’activitat festiva de les Falles de 2021»

Pel que han recordat la seua summa importància: “La Festa de les Falles constitueix un motor de l’economia valenciana, un fet cultural essencial per a la supervivència de les activitats més artesanals, tals com l’activitat sedera, la indumentària i l’orfebreria, la creativitat i tècniques dels artistes fallers i els artesans de la pirotècnia, així com la tradició cultural de les nostres societats musicals i dels nostres poetes i literats festius”, remarcant que “som cultura, som festa, però també una font generadora de riquesa econòmica, recursos culturals i d’ocupació i una marca de qualitat que ens dóna projecció internacional”.

Recordem que el negatiu impacte econòmic i laboral en tots i cadascun dels sectors essencials de la Festa ha reflectit en els indicadors de facturació -segons diversos estudis elaborats per les pròpies institucions, entitats i gremis afectats- una caiguda situada entre el 90% i el 95% comparant els exercicis 2019 i 2020.

Tal conjuntura econòmica –assenyalen els seus signants- “està situant a les activitats dels sectors que fan possible la Festa davant una dramàtica situació econòmica i laboral i un risc cert de desaparició de bona part de l’entramat productiu artesanal i industrial de seders, pirotècnics i artistes fallers”, situació extraordinària diuen que “requereix de mesures extraordinàries per part de les administracions”

Què demanden

Així, Els protagonistes de la festa de les Falles i les seues entitats més representatives demanen “als qui, de conformitat amb la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco de 2003 i la Llei 10/2015 per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, tenen atribuïda la responsabilitat, això és, el Govern d’Espanya com a part signant de la Convenció en 2006 i el Govern Valencià, el ferm compromís de promoure accions que garantisquen la salvaguarda, preservació, protecció, promoció, transmissió i revitalització de les tècniques artesanals tradicionals dels industrials seders, indumentaristes i orfebres, pirotècnics i artistes fallers”, actors essencials en l’espai cultural de les Falles.

Participants del manifest

El Manifest ha sigut subscrit per la Interagrupació de Falles de València, el Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, la Federació de Gremis d´Ártistes Fallers de la CV, l’Associació de Pirotècnics (PIROVAL), la Federació Societats Musicals CV, el Col·legi de l’Art Major de la Seda i Lo Rat Penat. Un document que, per al seu compliment, s’enviarà a Unesco Espanya i a nivell internacional, cercant que el crit de SOS d’aquests col·lectius no es quede sense repercussió.