Eusebio Monzó: “Fuset porta gastat 200% més d’un pressupost que a data hui no disposa”

0
267

“Del pressupost inicial de 187.550,60 € per a contractes menors, porta compromès sense cobertura econòmica en la partida, 552.938,54 €, a data 31 de març.
“En 2017, la partida que s’iniciava amb la mateixa quantitat, va acabar l’any amb una despesa reconeguda real de 891.773,53 €”

El portaveu del Grup Popular, Eusebio Monzó, ha denunciat que “el tripartit s’està gastant, en el dia a dia, un pressupost del que no disposa cobertura jurídica, en un exemple de nefasta gestió dels diners públics duta a terme, en aquest cas, pel regidor Fuset”.

Monzó ha explicat que després de comprovar l’estat d’execució del pressupost municipal de data 31 de març, “hem observat que en el corresponent a Cultura Festiva, de les seues 18 partides, 7 d’elles porten una despesa compromesa bastant superior al crèdit consignat en les mateixes, en alguns casos en partides que ja han rebut modificacions pressupostàries durant aquests tres mesos”.

És el cas de la partida ‘OT.TREBALLS REALITZATS PER OT.EMPRESES I PROFESSIONALS’, d’un pressupost inicial de 187.550,60 €, es porten compromesos 552.938,54 €, un augment del 195%, la partida ‘ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES’, d’un pressupost de 220.885,25 € s’han compromès de moment 278.640,05 €, entre altres de les 7 partides esmentades.

Monzó ha indicat que ja va ser denunciat per aquest Grup municipal en el moment de l’aprovació del pressupost de 2018 on “ja advertim que el pressupost per al 2018, que augmentava un 4,5% per a 2018, anunciat per l’alcalde com el més alt de la història, només augmentava un 1,14% per a Cultura Festiva amb respecte a 2017 i que representava un 0,74% pel que fa al pressupost municipal global, estava confeccionat de manera irreal, que no contemplava la despesa de 2016 i que hauria de rebre injeccions de diners extres durant 2018 per a poder cobrir la despesa real conforme es vagen esgotant les partides a causa de la despesa descontrolado”.

“En 2015, no es va realitzar cap modificació pressupostària en el pressupost de Festes, 499.148,63 € es van injectar en 2016 i en 2017, per al pressupost de Cultura Festiva van ser 1.320.932,01 € el destinat a ampliar les partides de la regidoria, crèdit destinat en la seua gran majoria a la formalització de contractes menors. És la nova manera de governar del tripartit, la de sol·licitar més diners per a suplir i emmascarar la pèssima gestió econòmica dels seus regidors”, ha recordat Monzó.

Monzó ha assenyalat que d’acord amb la progressió que estem observant enguany 2018, “podem avançar que seran quantioses les modificacions de crèdit en nombre i import econòmic, batent nous rècords de contractacions menors i despesa desmesurada en un exemple nefast de gestió i control pressupostari. Fuset no solament fa cas omís a les indicacions del seu company de tripartit i regidor d’Hisenda, el senyor Vilar, relatives a l’ordre d’anar reduint la contractació menor, sinó que desoeix igualment les indicacions de la Intervenció General de l’Ajuntament, generant un notable augment de les contractacions menors en els tres anys de govern tripartit”.

Per a finalitzar Monzó ha manifestat que “d’aquesta manera es van desemmascarant les falses declaracions del tripartit, ja que s’evidencia que en absolut el pressupost aprovat pel tripartit estava ajustat a la realitat i que ve a donar-nos la raó, en què va ser confeccionat per Fuset amb la més absoluta falta de previsió i ambició i que no va considerar la despesa i els compromisos reconeguts en 2017, i que està provocant que estiguen gastant diners del que disposen, confiant al fet que arriben en breu les nombroses modificacions pressupostàries”.