Les Fogueres de Sant Joan se celebraran del 2 al 6 de setembre

0
643

La situació d’emergència que vivim motivada per la crisi del COVID-19, la prioritat de salvar vides per damunt de qualsevol altra consideració, la incertesa del temps en què les mesures de confinament puguen prolongar-se i l’evidència que qualsevol mesura que s’adopte ha de fer-se des de la responsabilitat i mesurant escrupolosament les conseqüències directes que té per a resoldre un problema concret però també les conseqüències indirectes que pot ocasionar, fa que hagen d’abordar-se activitats i actes que, en condicions normals, havien de celebrar-se.

Aquest és el cas concret de les Festes Oficials d’Alacant, les Fogueres de Sant Joan. La importància que aquestes festes tenen a la ciutat transcendeix, com tothom sap, del mer àmbit fester, del qual depenen la construcció dels monuments, les indumentàries, la contractació de barres, bandes de música, etc.. El sector turístic en general, el comerç, la fira taurina, la contractació de la il·luminació oficial, són també variables que cal analitzar i tenir en consideració a l’hora d’adoptar una solució que pretenga ser, la millor solució possible en aquests temps d’incertesa.

Una vegada analitzats tots els escenaris possibles, i descartades les opcions que, per l’un o l’altre motiu, no són viables, després de les reunions mantingudes amb la Federació de Fogueres i Barraques, i la resta d’agents afectats, aquest Ajuntament ha adoptat els següents acords:

S’acorda l’ajornament de la celebració de les Fogueres de Sant Joan en les dates tradicionalment programades i fixades enguany per als dies 20 a 24 de juny. Aquest ajornament implica, al seu torn, el de tots els actes oficials previs a aquestes, tals com les Presentacions de les 51 Comissions que estaven suspeses, la Gala del Port, Elecció de la Bellea del Foc adulta i infantil, les seues respectives proclamacions, com més significatius.

L’evolució de la pandèmia fa improbable que, encara que s’haguera superat l’etapa de confinament, pogueren celebrar-se la totalitat dels actes previs als dies de festa encara en l’hipotètic cas d’haver modificat el seu calendari acumulant-lo a la fi de maig i primera quinzena de juny, tal com inicialment es va plantejar.

La celebració de les Fogueres de Sant Joan 2020 es trasllada als dies del 2 al 6 de setembre. El calendari dels actes previs imprescindibles quedaria igualment posposat i se celebrarien entre finals de juliol i primers d’agost conforme al calendari exacte que es fixarà en els pròxims dies per la Federació de Fogueres de Sant Joan i la seua Assemblea de Presidents. No obstant això, es fixen els dies 25 i 26 de juliol per a la celebració de l’Elecció de les Belleses del Foc, i el 31 de juliol i l’1 d’agost, per a la seua respectiva Proclamació.

Per a establir aquestes dates alternatives d’ajornament, s’han tingut en compte els següents factors:

El primer i principal, el d’establir un horitzó temporal raonable que permeta superar la crisi sanitària generada pel COVID-19, i faça segura la celebració de les nostres festes.

En segon lloc, atendre la preocupació lògica de les Comissions de Fogueres i Barraques a les quals aquest període de paralització i confinament, impedeix continuar treballant amb normalitat per a preparar les Fogueres, i donar un termini més ampli perquè puguen abordar els seus compromisos i obligacions.

En tercer lloc, atendre la també lògica preocupació dels artistes que ja han vist com la suspensió i ajornament de les Falles de València i, ara, la paralització de la seua activitat, els impossibilitaria generalment el poder tenir conclosos els monuments i complir amb els seus contractes.

En quart lloc, no interferir, ni solapar-se amb altres festes i celebracions, a Alacant i fora d’ella. Això permet, entre altres coses, que les nombroses bandes de música que acompanyen en les desfilades estiguen en aqueixes dates disponibles.

En cinquè lloc, recolzar al nostre sector turístic i comercial per al qual la celebració de les Fogueres suposarà una injecció d’activitat i recursos que seran capitals per a remuntar després d’aquesta pandèmia.

En sisè lloc, poder sumar celebracions com la fira taurina tan vinculades a les nostres Fogueres, o el muntatge de la il·luminació festera, tots dos factibles en les dates indicades.

En setè i últim lloc, no interfereix en el curs escolar l’inici del qual està previst per a la segona setmana de setembre.

Se sol·licitarà al Consell de la Generalitat Valenciana que el festiu autonòmic que s’havia acordat, precisament per les Fogueres, del 24 de juny, siga traslladat al divendres 4 de setembre.

Es descarta, excepte força major, la suspensió definitiva de les Fogueres 2020. L’escenari de perdre complet l’exercici 2020 és, amb diferència, i per totes les raons exposades, el pitjor de tots.

L’Ajuntament és conscient del que aquest ajornament suposa. És una decisió dolorosa però responsable per a l’Ajuntament, per a la Federació de Fogueres de Sant Joan, per a tota la gent del món de la Festa i per a tota Alacant. És una decisió difícil pel sobreesforç que per a tots, començant per les Comissions de Fogueres i Barraques, suposarà, però també estem convençuts, i així la Federació ens el ha trasllat, que el món de la festa és especial, és solidari, és comprensiu i és responsable, i no serà aquesta ni la primera, ni la ultima vegada que ho demostre. Per això, l’Ajuntament d’Alacant donarà suport sens dubte perquè les Comissions puguen afrontar aquesta situació excepcional, perquè aquest esforç, com la lluita contra el COVID-19, és cosa de tots, i només junts ho superarem.

Expressar per endavant l’agraïment a tots els alacantins, i a tots els festers en particular, pel seu comportament exemplar, i que els durs moments que estem vivint no apaguen mai la flama de la Festa mes Fermosa, i a la Federació de Fogueres de Sant Joan amb la qual, des de l’inici d’aquesta crisi sanitària s’ha estat treballant dia rere dia per a adoptar la millor solució possible.