Són viables unes falles fòra de l’Ajuntament?

0
282

La relació entre fallers i Ajuntament en l’organisació i gestió de la Festa Fallera fon el tema de la Taula Redona titulada “Fallexit” (Són viables unes falles fòra de l’Ajuntament?), organisada el 15 de novembre pel Casal Bernat i Baldoví en l’Àmbit Cultural d’El Corte Inglés.

Se contrastaren estes relacions en l’organisació de les Fogueres d’Alacant (Andrés Llorens), les Falles de Gandia (Telmo Gadea), Borriana (Josep Nos) i Sagunt (Miquel Huguet), baix la coordinació d’Òscar Rueda (President del Casal Bernat i Baldoví). En els quatre casos l’organisació fallera està en mans dels fallers, d’una manera més o manco marcada (Alacant, Gandia, Sagunt) i cada volta més implementada (Borriana), existint mecanismes de diàlec i consens en els respectius Ajuntaments, que tenen l’obligació de subvencionar a les Falles, puix demostren l’importància del retorn econòmic de les mateixes a les institucions municipals.

La rèplica per part de les Falles del Cap i Casal vingué per part de Rafael Ferraro (President de la Federació de Falles d’Especial) qui considera adequada la relació actual de les Falles de Valéncia a través de JCF i l’Ajuntament, si be no ben compresa i mal utilisada en ocasions per alguns membres de Junta, be per falta d’actitut o be de coneiximents per a fer-ho. Per contra Sofia Parra (expresidenta de Falla i “fallera activista”, com se declarà) és partidària de l’eixida de JCF de l’Ajuntament, que l’utilisa políticament, segons el color dels governants en cada moment.

Se donà pas a un coloqui entre els assistents i la taula en que s’enfatisà que els fallers han de creure en el seu poder social i posar-lo en valor, per a exigir a les autoritats lo que els pertoca.