Suspesa la Setmana Santa Marinera

0
256

El Consell de Govern de la Setmana Santa Marinera, juntament amb els presidents i Germans Majors de les confraries, germanors i corporacions que componen la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València, han decidit en una reunió extraordinària celebrada en la seu de la Junta Major, suspendre tots els actes de la Setmana Santa Marinera 2020.

Aquesta difícil decisió, presa per unanimitat, s’ha dut a terme amb tristesa però amb la fermesa i la responsabilitat que requereix l’actual conjuntura provocada per la pandèmia originada pel COVID-19 i amb la finalitat de seguir fidelment les recomanacions i indicacions de les autoritats sanitàries, la Conselleria de Sanitat, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya per a minimitzar els riscos de contagi de la malaltia i en benefici dels ciutadans.