Vols ser Delegat de Sector?

0
599

Termini i procés d’elecció delegats del sector exercici 2017-2018

La presentació de sol·licituds per a ser triat/da Vocal Electe (Delegat/da de Sector) haurà d’efectuar-se en la Secretaria de Junta Central Fallera des del dia 3 d’abril fins al dia 25 d’abril de 2017. No s’admetrà cap sol·licitud si prèviament no consta entregat en la Secretaria de JCF el Cens de la Falla, en què este inscrita la persona sol·licitant. L’elecció de Vocals Electes dels diferents Sectors fallers tindrà lloc entre els dies 2 de maig al 12 de maig de 2017.

Candidat/a vocal electe de sector 2017-2018