Comunicat de la InterAgrupació

0
345

A tenor de la publicació realitzada en diversos mitjans de comunicació de l’estudi sociològic realitzat a una mostra de fallers els resultats dels quals ha presentat en el dia de hui el regidor de cultura festiva, la Interagrupació de falles de València vol manifestar el següent:

– Tal com es va comunicar en els escrits presentats per registre d’entrada a l’Ajuntament de València no reconeixem els resultats d’aquest estudi en desconèixer la intencionalitat del mateix, denunciem en el seu moment les presumptes irregularitats que es van cometre durant la realització de l’enquesta i ens reiterem en la no utilització dels mateixos.

– Els fallers també pertanyem al col·lectiu de veïns i en conseqüència intentem fomentar sempre la convivència entre tota la ciutadania complint escrupolosament amb l’estricta normativa que se’ns exigeix per a realitzar qualsevol tipus de celebració o activitat en la via pública. La nostra posició davant les associacions de veïns és i ha sigut la d’estar oberts al diàleg per a tractar aquells temes que puguen perjudicar al col·lectiu aportant solucions de millora per a pal·liar les molèsties que pot causar una festa de semblant envergadura.

– Rebutgem la utilització que ha realitzat el periòdic Llevant-El mercantil valencià i diversos representants públics en clau política dels resultats de l’estudi per a promoure la polèmica i la confrontació entre fallers i no fallers deslligant una reacció de crítiques, insults i manifestacions cap als fallers. Manifestem la nostra repulsa davant
tals fets, no estem disposats a consentir aquest tipus d’atacs i es va a posar en mans de professionals tota la informació recopilada per a prendre les mesures que creguem oportunes.

– Davant la situació d’abandó i indefensió que pateix en aquests moments el món faller, li sol·licitem a l’encara president de la Junta Central Fallera i a la resta de partits polítics que prenguen cartes en l’assumpte i sàpien defensar l’honorabilitat d’un col·lectiu apolític on cap gent de qualsevol ideologia, que és un motor de l’economia de la ciutat aportant riquesa i que ha prevalgut sempre el seu esperit de convivència per sobre de tot.