Valoració de Félix Crespo sobre l’enquesta sociològica

0
528

És un menyspreu absolut, i un acte més de covardia de Fuset, presentar-la en ple mes d’agost.

Félix Crespo: “ES PRESENTA UNA ENQUESTA ENCARREGADA I CONFECCIONADA UNILATERALMENT, QUE NO ESTÀ RECONEGUDA PEL COL·LECTIU FALLER I QUE NOMÉS BUSCA LA JUSTIFICACIÒN DE LES DECISIONS A ADOPTAR D’ARA EN AVANT, COM HA RECONEGUT FUSET”

“S’equivoca i mostra menyspreu als fallers una vegada més el regidor Fuset, al no dirigir-se al Ple o l’Assemblea per a presentar uns resultats d’esta naturalesa i ocultar-se en una roda de premsa l’1 d’agost, quan és un període vacacional. A fi de generar corrent interessada per a afrontar estos temes al setembre”.

• “És molt significatiu que en l’enquesta de les 24 preguntes fetes públiques amb els seus respetivos ítems, 14 tenen relació amb les falles i 10 amb posicionaments polítics, religiosos, lingüístics, de sentiment d’identitat territorial, de situació econòmica de la CV, estatus econòmic personal, situació política en la CV, problemes que més afecten com a ciutadà, intenció de vot, entre altres”.

• “Fuset ha evidenciat la utilització de l’enquesta per a dirigir, justificar i condicionar les seues decisions sobre el col·lectiu faller. No ha amagat el verdader interés de diversos punts de l’enquesta com és la voluntat de celebrar un congrés faller, l’opció d’independitzar-se de l’Ajuntament i donar més participació als fallers a través de consultes directes, en detriment de la representativitat de l’assemblea de presidents”.

• “Una enquesta que també va enfadar els socis de govern, que van demanar explicacions a Fuset, que els va facilitar els qüestionaris tres dies després de la publicació de la polèmica, amb declaracions de la Sra. Gómez de sentir-se incòmoda amb este tipus de problemes en el món faller, que generen els seus socis de govern”.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha declarat després de la presentació dels resultats de l’enquesta sociològica, “que mai degué produir-se esta presentació, per les circumstàncies i manifestacions que van rodejar la confecció de la mateixa des del principi, i que va provocar la denúncia del grup municipal popular el 9 de juny, i que curiosament, quatre dies després, el 13 de juny, Fuset decidia suspendre la realització de l’enquesta. Després de la polèmica, hui s’ha pretés adaptar l’informe la component més relacionada amb les falles, deixant apartada la variable sociològica que el verdader motiu de l’enquesta com l’indica”.

Félix Crespo ha indicat que “solicitamos en eixa data la suspensió amb caràcter immediat de les enquestes que s’estaven realitzant a causa de les manifestacions i testimonis que s’estaven produint pels entrevistats i el sentit polític de les qüestions plantejades en les mateixes que poc o res tenien a veure amb la percepció social de les Falles”.

L’edil popular hi ha assenyalat, que “durant tot el contingut de la proposta presentada per l’empresa INVESTGROUP, encarregada de la seua realització, es prioritzava la part sociològica per damunt del qüestionari sobre les Falles, hui s’ha pretés ocultar esta part que és la que ha donat cobertura a la contractació del “estudi sociològic” i s’ha vist com s’han canviat els objectius inicials de l’estudi, per exemple en els “objectius de l’estudi”, s’assenyalava literalment:

1) OBJECTIUS De l’ESTUDI (proposta que presenta l’empresa per a la seua contractació)

“Per tant, l’objectiu genèric de la realització d’un Estudi Sociològic sobre el col·lectiu faller és radiografiar els perfils i actituds dels seus integrants, a partir de les seues valoracions en distints temes com la cultura, la identitat, la ideologia o la religió, entre altres aspectes; així com conéixer les seues opinions sobre la naturalesa i característiques de les Falles i els canvis que es pogueren proposar a les festes”

Crespo ha explicat que hem detectat amb l’expedient en la mà diverses irregularitats en la confecció de les enquestes respecte a la proposta inicial que presenta l’empresa, per exemple:

– Multitud de manifestacions de fallers confirmen que es van realitzar enquestes per telèfon, en la proposta més barata, a pesar d’haver contractat les entrevistes personals.

Telefònic-cati: 10.150 EUR (+iva) enfront de la personal-dacsa: 17.550 EUR (+iva)

– Multitud de manifestacions de fallers confirmen que es van realitzar enquestes en paper, quan la proposta adjudicada indica que “se realitzarà per dispositius tablet amb un programari específic que tractava la informació en temps real”.

– Com han declarat públicament alguns presidents la distribució per districtes i barris de les enquestes no va ser com es detalla en la proposta, ja que es van realitzar en alguns casals entorn de 40 i 50 enquestes.

METODOLOGIA DEL CIS

Félix Crespo ha desmentit les declaracions de Fuset quan manifestava que havien seguit la metodologia del Centre d’Investigacions Sociològiques, i no té cap sentit comparar al CIS, Organisme oficial autònom espanyol que depén del ministeri de presidència i el fi de la qual és l’estudi científic de la societat espanyola amb la regidoria la comesa i competències de la qual no són estes:

Arreplega el CIS en la seua metodologia, en el seu apartat 2) L’arreplega de dades o treball de camp, indica literalment:

“Totes les respostes són anònimes, protegides per les lleis del secret estadístic i de protecció de dades. Les respostes s’utilitzen de forma agregada, sense referències individuals de cap tipus. No es conserva cap dada personal o identificadora de qui ha respost, i, una vegada gravada la informació que contenen, els qüestionaris són destruïts”.

MENYSPREU DE RIBÓ AL COL·LECTIU FALLER

Félix Crespo ha recordat que l’alcalde Ribó presumia de que “NO ÉS DEDICA A APAGAR TRONAES EN UN VAS D’AIGUA”, en la qual cosa va ser una ostentació de superba, autoritarisme i menyspreu més absolut, del presidenta nat de JCF cap a un col·lectiu representat per quasi cent mil hòmens i dones que es dediquen a treballar per esta festa. Així mateix respecte a la invitació de la Interagrupació de Falles a l’Assemblea de Presidents, en un exemple de falta de respecte i sensibilitat va contestar que “JO TINC MOLTA FAENA PER A DEDICAR-ME A ESTOS TEMES”.

“MOLTES DE LES COSES QUE S’HAN DIT RESPECTE A PREGUNTES QUE S’HAN FET SÓN SENZILLAMENT FALSES”, amb estes paraules opinava Ribó sobre les distintes declaracions, publicades en els mitjans, dels fallers entrevistats.

L’edil popular hi ha assenyalat que “pareix que “en el got d’aigua” si ha ocorregut quelcom i ha sigut que ha caigut l’última gota que ha desbordat la paciència de tot un col·lectiu que ja està fart de tanta ingerència i menyspreu a una festa que porta lustres fent-se possible any rere any sense la presència de Ribó i Fuset”.

Per a finalitzar, Crespo hi ha assenyalat que “este grup municipal sempre estarà al costat del col·lectiu faller, com sempre ho vam fer en els períodes de govern popular, recolzem les reivindicacions de la Interagrupació de Falles, amb la representació de més de 360 falles i els Delegats de Sector, perquè són ells els que coneixen perfectament al col·lectiu faller i les seues necessitats i inquietuds i no han sigut consultats en tot este procés”.