Crespo denuncia falta de transparència en el Pla Estratègic de les Falles

0
285

Félix Crespo: “FUSET DEU DE MANERA URGENT EXPLICAR PÚBLICAMENT EL PLA ESTRATÈGIC DE LES FALLES I EN PARTICULAR ARA L’ESTUDI D’IMPACTE ECONÒMIC I TURÍSTIC AMB 1280 ENQUESTES I AMB UN COST DE 14.000 €, AIXÍ COM DONAR A CONÈIXER ELS NOUS QÜESTIONARIS JA REALITZATS”

“L’obscurantisme i la falta de transparència estan sent la norma d’uns estudis dels quals ens estem assabentant de la seua realització i cost amb diners públics pels mitjans de comunicació, xarxes socials o movent cel i terra per a conèixer més dades, a causa de l’absència d’informació del tripartit”.

Estudis que són d’interès general per als valencians i en particular per al col·lectiu faller, i als quals, el col·lectiu faller, no ha tingut coneixement ni informació del seu contingut, abans, durant, ni després.

• “El Grup Municipal Popular ha demanat en el dia de hui per nota interior que se’ns facilite, d’existir, el Conveni de col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament de València i el qüestionari o qüestionaris que s’han realitzat en les enquestes segons s’indica en la factura proforma de l’adjudicatari i l’informe finalitzat. De no existir aquest Conveni de col·laboració entre dues institucions per a un projecte en comú amb aportacions econòmiques, les dimensions del problema generat seria d’enorme gravetat”.

• “Comprovem que s’han realitzat del total de 1280 enquestes entre personals i telefòniques, entre elles ‘550 telefòniques a altres tant llars que no compten amb cap membre faller’, desconeixem com és l’objectiu i el que es pretén, la qual cosa si pretén aquest Grup, és que el regidor Fuset explique públicament i amb detall aquest estudi ja finalitzat”.

Els regidors del Grup Municipal Popular, Félix Crespo i Beatriz Simón, després d’haver comprovat en una resolució, signada el 10 de març, d’un expedient administratiu relacionat amb les Falles de 2017, de la contractació d’un “Estudi sobre l’impacte Econòmic i Turístic de les Falles”, i revisar les factures on s’indica el nombre d’enquestes a realitzar i la seua distribució, han exigit de manera urgent la compareixença del regidor del tripartit Fuset per a explicar als valencians i fallers en particular, d’una vegada per sempre, l’anunciat “Pla Estratègic de les Falles”, pel gran interès general que suscita, el seu desenvolupament, convenis signats i cost de cadascuna de les fases, així com les institucions i organismes públics i privats que participen en ell.

“Com coneixem dels comportaments tan previsibles del regidor Fuset, li advertim que no pretenga confondre, pretenent fer veure que qüestionem la seua labor i desviar l’atenció enfrontant-nos a la Cambra de comerç de València, gens més lluny de la realitat, és una entitat de reconegut prestigi i trajectòria exemplar i que ens mereix tot el respecte i admiració. El que denunciem avui és la falta de transparència en un procés administratiu municipal, pagat amb diners públics, i que hauria de ser conegut des del primer minut i máxime amb un govern que fa gala de la conveniència d’incorporar processos participatius”, ha puntualitzat Crespo.

La contractació es va produir dins d’un dels 17 expedients relacionats amb les Falles de 2017, i al seu torn, en una de les tres resolucions d’un dels expedients, apareix inclòs conjuntament amb els contractes menors entre uns altres de:‘l’actuació de la dansa dels Porrots amb dolçaina i tabalet per a la Cavalcada del Patrimoni, amb l’Associació Cultural Dansa dels Porrots de Silla, l’animació del carrer per a la Cavalcada del Patrimoni amb l’Associació Cultural Popular Xinexa, contracte menor el lloguer de 4 plataformes de 12mt. 4×4 Diesel 6 mts. amples, l’actuació de dos grups de dos dolçaines i un tabal per a la Cavalcada del Patrimoni amb la Associació Russafa-Fa Escola de Tabal i Dolçaina, contracte menor la vigilància de la plataforma dels Castells de les Falles 2017, i en el punt 6º de la resolució reflecteix el contracte menor la realització d’un estudi sobre l’impacte econòmic i turístic dels Falles, amb la entitat Càmera Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València per un import de 14.000 €.

Segons informacions aparegudes en algun mitjà de comunicació, l’esmentat conveni entre les parts indicaria que la Diputació es faria càrrec de la quantitat de 40.000 € i l’Ajuntament de 14.000 €. “Després de comprovar els expedients creats en relació amb aquest tema, no apareix en cap expedient administratiu el suposadament ‘anunciat i signat’ Conveni de col·laboració amb la Diputació, i fins i tot revisat l’expedient on hauria d’aparèixer, en estar inclosa la resolució, tampoc apareix aquest Conveni que regularia les responsabilitats a desenvolupar per cadascuna de les institucions, la confecció de l’estudi o estudis i les seues respectives enquestes, les quantitats a aportar per cadascuna i les organitzacions públiques o privades que elaborarien els diferents estudis i com es duria a terme la coordinació de tot açò”, ha indicat Crespo

L’edil popular ha explicat que l’única informació a la qual ha pogut accedir aquest grup municipal, ha sigut a la resolució del contracte menor on es contracta a l’adjudicatari, la factura pro forma (pressupost) que especifica el nombre, distribució i tipus d’enquestes i la factura final. En aquesta documentació s’indica que la durada del contracte, entenem que es refereix a l’estudi de camp, van anar els dies 15 al 19 de març, tots dos inclusivament i que la segmentació i tipologia de les 1.280 enquestes va ser:

– Realització de 380 enquestes personals en punts estratègics de la ciutat de València a turistes que pernocten a València o el seu entorn.
– Realització de 350 enquestes personals en punts estratègics de la ciutat de València a visitants que no pernocten.
– Realització de 550 enquestes telefòniques en llars que no compten amb cap membre faller.

“Després de comprovar les dates de la seua realització i entenent que aquest estudi està finalitzat, hem sol·licitat poder accedir als treballs lliurats, així com l’informe generat”, ha afegit Crespo.

Félix Crespo ha conclòs que, “aquesta iniciativa, el ‘Pla Estratègic de les Falles’, al que mai es va oposar el Partit Popular, malgrat no haver sigut consensuada ni almenys consultada amb el col·lectiu faller, ni amb els grups de l’oposició, i pel que sembla ni amb els propis socis de govern, ha començat de la pitjor manera possible, des del principi, aquest Pla, hauria d’haver sigut públic, publicitat i d’interès general, i ha degenerat en tot el contrari, li ha caracteritzat pel més absolut secretisme i hermetisme sobre un tema de vital importància per al món faller que s’està assabentant, amb píndoles diàries, a través de mitjans de comunicació i xarxes socials, les parets de cristall i la transparència, el consens, la participació van donar per a alguns titulars alguns dies al començament i en açò s’han quedat”.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ A la VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ, SRA. AMIGÓ

La regidora i diputada provincial Beatriz Simón va realitzar ‘in voce’, a la vicepresidenta de Compromís Sra. Amigó, el passat Ple de la Diputació celebrat dimarts passat 20, diverses qüestions sobre l’esmentat Conveni de col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament en relació a conèixer; si s’havia executat el treball, si escau, que empresa ho havia realitzat i si s’havia pagat aquest estudi i per què import. Així com d’haver-se realitzat, que es facilitara el qüestionari i les conclusions de l’estudi.

Dijous passat, 22 de juny, es va demanar accés a l’expedient generat en la Diputació, en relació a aquest tema per a poder comprovar en aquesta institució també les condicions del citat Conveni.