Crespo denuncia que Fuset omet la fiscalització de 29 factures per valor de 38.000 € en Festes

0
607

Félix Crespo: “De nou 37.723,39 € sense fiscalitzar en la contractació menor de diverses festivitats de 2017, Expojove, Cavalcada de Reyes, Sant Antonio Abad, Falles 2017, entre uns altres”

“La Intervenció General de l’Ajuntament ha presentat un greu i dur informe sobre l’omissió de fiscalització de 29 despeses realitzades en l’expedient de contractacions menors”

• “La setmana passada denunciem que Fuset, en el Ple, va haver de regularitzar factures en els calaixos per un valor de 80.555,71 €, de 2015 i 2016, en aquesta ocasió se li obliga a regularitzar factures d’aquest mateix any, la despesa del qual no havia sigut aprovat per l’òrgan competent”.

• “A les Falles que no cobren fins a finals de maig les subvencions de monument 2017, ajudes del Programa Germanor 2016, i les quantitats dels Premis de monument 2017, ara se sumen també els proveïdors que ofereixen serveis i subministraments a l’Ajuntament, provocant-los en la majoria de casos greus perjudicis econòmics. Ningú es creu ja els famosos 5 dies de període mitjà de pagament a proveïdors del que presumeix el tripartit”.

Félix Crespo, regidor del Grup Municipal Popular, ha denunciat noves irregularitats administratives del regidor del tripartit Fuset, en comprovar que portarà per a la seua aprovació a la Junta de Govern Local de matí, un expedient de reconeixement de l’obligació amb 29 factures de proveïdors amb un informe duríssims de la intervenció de l’Ajuntament.

Crespo ha indicat al regidor Fuset “que no ha sigut la maldient i difamadora oposició, en aquesta ocasió li l’ha dit i per escrit, en un informe greu i dur, amb data 12 de maig, la Interventor General Municipal, els qui reflecteixen l’omissió de fiscalització en la despesa de 29 contractacions en el mateix expedient de ‘Reconeixement d’obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017’, per un valor de 37.723,39 €. També hem comprovat en el mateix expedient que existeixen gran nombre de factures pendents d’informar per l’Interventor i que implicaran nous informes d’omissió i noves aprovacions del reconeixement en pròximes Juntes de Govern”.

Sumat a les factures en els calaixos denunciada la setmana passada, també vam fer públic el fraccionament de contractes en la reforma integral museogràfica del museu del Corpus-Casa de les Roques per més de 60.000 €, sense convocar concurs públic i la concessió a dit dels serveis de personal de la regidoria per un import de més de 90.000 € que s’incrementarà en la pròxima Fira de Julio.

L’edil popular ha ressaltat el fet sorprenent que “mentre a les Falles se’ls exigeix tot el rigor per a cobrar la seua subvenció, el Regidor Fuset es permet saltar-se les normes de contractació i despesa al seu lliure albir. Li seria aplicable a la perfecció la dita popular que deixa de manifest molt a les clares les seues dues vares de mesurar… “Fes el que jo dic, però no faces el que jo faig”.

Per a finalitzar Crespo ha exigit al regidor del tripartit que “realitze una profunda reflexió, després de dos anys, sobre la situació a la qual està portant a les festes en general i com està gestionant la seua regidoria amb nombroses irregularitats administratives tots els dies, amb una desídia, abandó i un desinterès que s’evidencia totes la setmanes de diferents maneres”.