L’Ajuntament de València per primera vegada en la història, no autoritza la taula benèfica dels seguidors de la Verge

0
632

La travessia administrativa que ha hagut de patir la Germanor dels Seguidors de la Verge dels Desemparats durant quatre mesos ha sigut d’autèntica vergonya per a al final no concedir autorització, realitzada per una administració local cap a una entitat la labor solidària de la qual i benèfica només cerca l’ajudar els més desfavorits.

La falta de sensibilitat, el tarannà i la nova manera de governar de l’Ajuntament de València juntament amb la incompetència dels seus responsables s’ha manifestat de nou en el Consistori, quan la setmana passada denegaven la sol·licitud d’autorització (al juny i per a un any) per a instal·lar la tradicional taula petitòria benèfica que sempre han situat en la Plaça de la Verge sense cap mena de problema ni incident

Aquesta decisió absolutament incomprensible, a més de la frustració, les molèsties i el sentiment descoratjador que el seu Ajuntament ni els ha ajudat ni ha entès el que es realitza des de fa molts anys sense cap mena de problema, ha provocat una despesa econòmica a l’entitat en la presentació de documentació sol·licitada, una pèrdua d’ingressos en aquest temps que no s’ha exercit la labor solidària per a destinar a l’objectiu benèfic amb el qual vénen complint altruistament, des de fa dècades.

La Germanor es creava en 1948 a instàncies de l’Arquebisbe de València, Marcelino Olaechea, amb 72 anys d’història i quasi 500 membres en l’actualitat, al maig de 2018, van inaugurar la seua primera seu al carrer Corregeria.

El seu principal objectiu col·laborar a través de les donacions que arrepleguen per a la Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desemparats (MAIDES, creada en 2008 i impulsada per la Archicofradía de la Verge dels Desemparats, els Seguidors de la Verge i Càritas Diocesana), que s’ocupen a través d’una atenció integral a persones amb malaltia crònica i discapacitantes amb especial atenció a les persones amb malalties mentals greus i en risc d’exclusió social i els seus principals projectes d’habitatges tutelats, Programes d’acompanyament domiciliari i de sensibilització comunitària, entre molts altres.

També a través de la taula petitòria venen mocadors, ventalls, rosaris, estampes, juntament amb l’organització dels diferents besamans que organitzen amb les comissions falleres tots els anys, donacions totes elles que van a la Fundació MAIDES.

Cal destacar com a dada curiosa que l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal, aprovada al juny de 2014 pel govern del PP, en la seua disposició addicional tercera ‘Autoritzacions en la Plaça de l’Ajuntament i en la Plaça de la Verge’, assenyalava literalment “No s’autoritzarà cap sol·licitud d’ocupació del domini públic municipal en els espais centrals de la Plaça de l’Ajuntament i de la Plaça de la Verge, quedant els mateixos reservats per als actes que puga organitzar l’Ajuntament, així com per a aquells en els quals participe o col·labore aquest”.

El grup municipal Compromís va anunciar que quan governaren, anul·larien gran part d’ella (més de 70 esmenes van presentar) i Compromís va declarar en un tuit el 19 de febrer de 2014, que ‘No estem gens d’acord amb aquesta ordenança, fem una crida a la desobediència civil’. En entrar al govern i amb urgència, setembre de 2015, l’únic punt que van anul·lar de l’Ordenança fué aquesta disposició addicional tercera, i és ara, quan són ells els qui no autoritzen una taula petitòria benèfica en la mateixa Plaça de la Verge, quan mai va haver-hi amb govern anteriors cap problema en la seua autorització, han de ser les coses de la nova política.

 • UNA CRONOLOGIA VERGONYANT QUE HAURIA DE TENIR CONSEQÜÈNCIES POLÍTIQUES17 juny 20201a Instància de l’entitat sol·licitant la taula petitòria ( 4×2,8 metres)amb finalitats solidaris de juny de 2020 a juny de 2021, tots els diumenges (de 10,00 h a 15,00 o 18,00 h segons l’època). Del 15 al 19 de març. Durant mes de maig, el dia de la vespra de Ntra. Patrona, dia 8 des de les 16:00h. a les 6,30 del dia 9 (dia de la Festa). Dia 19 de maig, acte del Besamans. La instància la recepciona Domini Públic.26 juny 2020Domini Públic pregunta sobre la disponibilitat de l’espai que s’ha sol·licitat sempre (al costat de la Catedral, Porta dels Apòstols)26 juny 2020

  Domini Públic requereix, per escrit, a la Germanor que en 10 dies present un Pla d’actuació davant emergències en model normalitzat pro l’Ajuntament de València. Cal no oblidar que estem parlant d’una taula.

  26 juny 2020

  Domini Públic sol·licita informe a Policia Local

  29 juny 2020

  Domini Públic torna a requerir, per escrit, a la Germanor al fet que plantege un nou emplaçament, en 10 dies.

  07 juliol 2020

  Policia Local contesta que no hi ha inconvenient.

  8 juliol 2020

  2a Instància de la Germanor, mantenen la taula de 4×2,8 metres, s’aporta el Pla d’Emergències (per a la taula) on assenyalen que ‘no existeixen instal·lacions de serveis (aigua, gas, llum…), que no hi ha riscos interns ni externs, que no existeix cap risc. Que es tracta de la col·locació d’una taula petitòria en l’emplaçament de l’exercici anterior (el qual ja fué modificat respecte a anys pretèrits)’.

  8 juliol 2020

  Domini Públic sol·licita informe a oficina Tècnica del mateix Domini Públic.

  28 juliol 2020

  INFORME DESFAVORABLE de Domini Públic. La taula no podrà excedir de 1,5×1,5 metres. La taula al costat de la catedral incompleix el PEP-**CV (8 metres mínim de distància a façana). Cal apreciar que l’informe de la taula es redacta en 20 dies.

  29 juliol 2020

  Domini Públic concedeix tràmit d’audiència en 10 dies a la Germanor, per a al·legar sobre el seu informe desfavorable.

  2 agost 2020

  3a Instància de la Germanor, acompanyen nous plans (confeccionats per tècnic) i s’al·lega que la taula serà de les dimensions requerides, és a dir, 1,50 metres d’ample, 1,50 metres de llarg i 2,50 metres d’alt (un toldito). D’altra banda, aquesta MESA es retirarà conforme al requerit a 8 metres de la façana de la Catedral.

  3 agost 2020

  Domini públic torna a sol·licitar a l’Oficina Tècnica d **ela mateixa àrea nou informe després de les al·legacions de la Germanor.

  4 agost 2020

  Domini Públic torna a requerir perquè en deu dies, la Germanor, aportació nova plana i descripció tècnica dels elements a instal·lar, i pòlissa d’assegurança i rebut.

  12 agost 2020

  4a Instància de la Germanor, s’aporta plànol d’emplaçament (al costat de jardí Plaza Escolanía, a l’altre costat de la Basílica), pla d’ubicació i dimensiones taula (confeccionat per tècnic) i documentació acreditativa de la pòlissa d’assegurances.

  31 agost 2020

  Domini Públic torna a sol·licitar informe a Oficina Tècnica del mateix  Domini Públic.

  7 setembre 2020

  INFORME DESFAVORABLE de Domini Públic. La taula té 3×3 metres. No s’aporten especificacions tècniques dels elements auxiliars. La taula es troba al costat de la Basilica, dins de 8 metres PEP-CV.

  10 setembre 2020

  Domini Públic concedeix tràmit d’audiència en 10 dies a la Germanor, per a al·legar sobre el seu informe desfavorable.

  18 setembre 2020

  5a Instància de la Germanor. S’aporta la documentació requerida consistent en: 1.- Pla d’àrea d’ocupació de la taula i emplaçament, sent les dimensions de la taula 1,5X1,5Mx2,5, de conformitat al requerit mitjançant resolució de data 10-09-2020. 2.- Memòria descriptiva. (tot això realitzat per tècnic).

  18 setembre 2020

  Domini Públic sol·licita informe a la seua secció tècnica perquè informe de la nova documentació aportada per la Germanor.

  19 octubre 2020

  Domini Públic contesta que ‘L’emplaçament es troba fora del PEP-CV (8 metres) però dins del viari al qual recau directament el BIC de la Basílica de La nostra Senyora dels Desemparats. Es requereix l’autorització a través de Dictamen de la Comissió Tècnica de Patrimoni. L’activitat no té a veure amb el culte’. Es torna a apreciar que es tarda un mes a resoldre una documentació d’un foli.

  20 octubre 2020

  Domini Públic redacta la Proposta d’Acord perquè passe a DICTAMEN DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE PATRIMONI, al no estar la taula directament afectada per la zona BIC però si en el viari que bufona amb el BIC.

  27 octubre 2020

  El DICTAMEN DE LA COMISSIÓ (22/10/2020) ÉS DESFAVORABLE i el justifica i assenyala en el seu tenor literal que ‘Haurà de permetre tots els accessos del jardí i la font sense obstaculitzar la visió de la font, la plaça i els monuments que recauen a la Plaça de la Verge. Així mateix, haurà de justificar-se el caràcter provisional o temporal de l’activitat de conformitat amb l’article 6.13.5 del Pep Ciutat Vella.

  29 octubre 2020

  Es notifica EL DICTAMEN a la Germanor.

  ALGUNS DELS GREUGES COMPARATIUS AMB ALTRES AUTORITZACIONS DE L’AJUNTAMENT

 

 • Casetes de la Fira de Nadal 2018 davant de la Llotja i a menys de dos metres de l’Església dels Sants Joans.
 • .
 • Casetes de la fira de Nadal en la plaça de la Reina a menys de dos metres de la SI Catedral de València.
 • Falles de 2019, col·locació d’onze vàters químics pegats literalment als murs de l’Església de Sant Agustín.

 • Col·locació en 2017 del camió publicitari (dita oficina mòbil) de la Fundació Turisme València de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de València (on es va fotografiar la regidora responsable de l’àrea llavors) front els murs de la Real Basílica de la Verge dels Desemparats Basílica i també tapant el Jardí de la Plaça de l’Escolania de la Mare de Deu dels Desemparats.
 • Tret d’un Correfoc pels carrers Conde de Trénor, Serrans i acabant l’acte en la plaça de la Verge a l’octubre de 2017 (sol·licitud de Presidència de la Generalitat Valenciana). Es dóna la circumstància que els trets de coets pròxims i contra la façana van provocar desenes de cremades de pólvora sobre la façana de la Real Basílica (BIC), segons va denunciar amb fotografies el Cercle per la Defensa i Difusió del Patrimoni Cultural. Es va tornar a autoritzar el Correfoc per a octubre de 2018.