El Grup Popular demanarà una comissió de recerca per a aclarir què pudo fallar en el procediment administratiu del muntatge de les graderies de Vivers

0
94

“L’objectiu de la comissió és esclarir què va succeir amb la tramitació administrativa, perquè no s’ha explicat amb claredat i volem saber què ha fallat i per què l’alcalde Ribó ha actuat amb obscurantisme, mentides i evasives en aquest assumpte”
El portaveu del Grup Popular, Eusebio Monzó, juntament amb els regidors Alfonso Novo i Félix Crespo, ha anunciat avui la petició al Ple de l’Ajuntament per a crear una comissió de recerca amb la finalitat d’esclarir la “les dubtes i depurar les responsabilitats en relació amb el procediment administratiu seguit en el muntatge de les graderies dels concerts de Vivers de la Fira de Juliol de 2017 en el qual es va produir un accident mortal d’un treballador”.
Eusebio Monzó ha informat que la proposta del Grup Popular se sustenta en el nou Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament, que en l’article 104, estableix que “es podrà constituir una comissió de recerca, sense caràcter genèric, i amb la finalitat de poder aclarir determinades actuacions municipals de legalitat i oportunitat que siguin controvertides, i que hagin produït un situació greu, com el cas que ens ocupa, on cal lamentar la defunció d’una persona”.
La creació de la comissió de recerca està justificada, segons ha destacat, “perquè l’Ajuntament en promoure aquesta instal·lació en un jardí municipal no estava exempt del compliment i observança derivades de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals”, i Monzó ha recordat sobre aquest tema que ell mateix i el regidor Félix Crespo es van personar davant la secretària municipal per a tenir coneixement sobre el procediment administratiu seguit, “on se’ns va dir que no constava cap tipus de documentació en l’expedient.”

L’objecte i la causa per la qual el Grup Popular sol·licitarà la creació i constitució d’una Comissió Recerca Municipal per la defunció d’un treballador durant el muntatge de les graderies de la Gran Fira de Juliol de 2017 –concretament el dia 27 de juny- “respon precisament, al fet que en aquest supòsit existeix al marge de les diligències prèvies obertes en el Jutjat d’Instrucció, un fet fonamental que és la sanció imposada per la Direcció General de Treball a l’Ajuntament de València per la comissió d’una infracció molt greu en l’actuació municipal tipificada en l’article 13.8, a) de la Llei d’Infraccions i sancions en l’Ordre Social”.

Eusebio Monzó ha ressaltat que “el Grup Popular respecta, abans de res, les actuacions judicials i la presumpció d’innocència de Pere Fuset i la resta d’investigats en aquesta causa”, però ha criticat “la falta d’explicacions i transparència de l’alcalde Joan Ribó i el seu intent per ocultar la sanció molt greu, de més de 40.000 euros, de la Inspecció de Treball dins de la desena modificació de crèdits que es va aprovar en el passat Ple”.

“Ribó ha de donar explicacions urgents sobre el que va succeir, perquè com ha quedat demostrat amb la multa d’inspecció de treball, l’Ajuntament no era aliè al muntatge i a la falta d’un pla de seguretat i prevenció de riscos,” ha manifestat Monzó.

Per part seva, el regidor Alfonso Novo ha reiterat que l’objecte fonamental de la comissió “està exclusivament centrat en l’esclarir què va succeir amb la tramitació administrativa, perquè no s’ha explicat amb claredat i volem saber què ha fallat i per què hi ha hagut tant obscurantisme, mentides i evasives en aquest assumpte”. Per a això, ha destacat que “és indiferent que es faci a través d’una comissió de recerca o per mitjà d’una de caràcter ordinari, però l’important és conèixer al detall la documentació que obri en el consistori”.

Finalment, l’edil Félix Crespo ha recordat que el muntatge de la graderia no estava inclòs dins del plec de condicions del concurs públic per a adjudicar les infraestructures necessàries per als concerts de música, i ha explicat que “l’Ajuntament no va realitzar cap inspecció del muntatge,” i ha considerat com a evidència de les possibles irregularitats administratives comeses el fet que “en l’edició dels concerts d’aquest anys 2018, a diferència del succeït en 2017, sí que es va haver-hi plans de seguretat i es va contractar un coordinador”.