El Ple de Junta Central Fallera aprova les normes d’elecció de les Falleres Majors de València 2024

0
276

El Ple de Junta Central Fallera ha aprovat este dimarts les normes d’elecció de les Falleres Majors de València 2024, configurades gràcies a les aportacions prèviament plantejades i consensuades en una mesa de treball per diferents comissions falleres, representants dels sectors, d’agrupacions i falleres i fallers a títol particular com actualització de les bases d’exercicis anteriors. La proposta haurà de ser ara ratificada per l’Assemblea de presidentes i presidents de falla.

Amb la finalitat de continuar afavorint “el major consens possible”, així com “el major marge de decisió” del Ple i l’Assemblea de presidentes i presidents, la proposta consta d’una estructura troncal que ha sigut sotmesa a votació i de diverses esmenes independents i parcials amb votació diferenciada.

El president de Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha explicat que a aquest acord s’ha arribat a partir de les finalment 13 propostes rebudes per les comissions, sectors i agrupacions que han participat en la crida oberta per a humanitzar i introduir millores en el procés. Els plantejaments rebuts són, segons Fuset, “molt dispars”, però ha destacat que totes elles “tenen un pols en comú”. “Volíem que la proposta que es presentara a l’Assemblea no fora una únicament de la Presidència, sinó consensuada i treballada per totes aquestes persones i comissions, i finalment ho hem aconseguit”, ha remarcat.

Pel que fa a la organització del procés d’elecció, les normes estableixen les habituals tres fases -la primera, per sectors, i les altres dos, organitzades per Junta Central Fallera-. Pel que fa a la primera d’elles, “el nombre de candidates triades per a passar a la segona fase dependrà del nombre de comissions que componguen cadascun dels sectors”. Així, els sectors formats fins a 12 comissions elegiran 2 candidates, mentre que els sectors formats per 13 o més comissions elegiran 3 candidates.

Respecte als jurats d’esta fase, per als sectors que no desitgen triar-ho, Junta Central Fallera “podrà designar-ne un que posarà a la disposició del sector”. En qualsevol cas, les normes recullen que aquells sectors que ho desitgen “podran sol·licitar que el jurat acudisca prèviament, en un mínim de dos jornades diferents i durant almenys una suma de 5 hores amb l’objectiu de reunir-se personalment amb les candidates” i es garanteix que els membres del jurat “hauran de tindre llibertat d’actuació”.

Segona i tercera fase

Pel que fa a la segona fase, ja organitzada per Junta Central Fallera, “s’iniciarà amb un mínim de quinze dies abans de l’acte d’elecció” i en finalitzar la mateixa “s’hauran elegit tretze candidates a Fallera Major Infantil de València i tretze candidates a Fallera Major de València”.

Quant al jurat, les normes aprovades pel Ple i consensuades estableixen que serà el mateix en la segona i en la tercera fase del procés i que estarà composat per set membres per a Fallera Major Infantil de València i set membres per a Fallera Major de València, totes elles i ells majors d’edat.

Tres dels seus components seran designats per la Presidència de Junta Central Fallera. D’estos tres, un serà triada d’entre les que ja han sigut Falleres Majors de València i/o components de les Corts d’Honor. Els altres dos “seran persones de perfils relacionats amb la psicologia, el protocol, la comunicació i, per extensió, amb les funcions pròpies de les Falleres Majors”. En el cas dels jurats infantils, a més, hauran de tindre “perfils especialment orientats amb el tracte amb xiquetes i xiquets” i en tots els casos “hauran de ser falleres o fallers censats en alguna comissió pertanyent a Junta Central Fallera”.

Els altres quatre integrants del jurat “seran designats per l’Assemblea de presidentes i presidents d’entre els presidents i presidentes de falla i d’agrupació, membres de Junta Central Fallera i de qualsevol altre faller o fallera censada en comissions de JCF, en possessió del Bunyol d’Argent i amb l’aval de la presidència de la seua comissió”.

D’estos quatre, les normes indiquen que seran elegits “com a mínim dos presidents o presidentes de comissions falleres de Junta Central Fallera”, mentre que la resta de perfils “podran ocupar cadascú com a màxim una plaça en funció del resultat de la votació”. És a dir, “un mínim de dos presidents/es de falla, un màxim d’un president/a d’agrupació, un màxim d’un component de Junta Central Fallera i un màxim d’un faller/fallera avalada per la seua comissió”. En cas d’empat entre dos o més persones, “prevaldrà la major recompensa i, de produir-se novament l’empat, l’any d’obtenció d’esta”.

Pel que fa a les incompatibilitats, la normativa consensuada estableix que no podran ser nomenats jurats “aquelles persones que ho hagen sigut per al mateix procés en algun moment durant els cinc anys immediatament anteriors”, així com tampoc aquelles “censades en comissions amb candidates en el procés adult o procés infantil, respectivament”.

En qualsevol cas, totes les persones aspirants “hauran d’adjuntar un currículum personal i faller en què es detalle especialment els requisits marcats per esta convocatòria amb l’objectiu que puga ser pres en consideració per l’Assemblea de presidentes i presidents”.

Finalment, es remarca que els membres del jurat “hauran de guardar màxima discreció sobre el procés i les deliberacions durant el transcurs de totes les fases i vetlar pel tracte just, equitatiu i amb la màxima dignitat cap a totes les candidates”. La segona fase finalitzarà en l’acte públic que anualment es realitzarà en què es nomenaran les a tretze candidates infantils i tretze candidates adultes que passaran a la fase final.

La tercera i última fase, també organitzada per Junta Central Fallera, s’iniciarà “en la setmana immediatament posterior a la finalització de la segona fase i finalitzarà en l’acte de nomenament de les Falleres Majors de València” i el jurat serà el mateix de la fase anterior. Aquesta fase “finalitzarà en l’Assemblea general extraordinària de Junta Central Fallera en què l’Alcaldia de la ciutat nomenarà les Falleres Majors de València”.