Aquestes són les opcions complementàries del procés d’elecció de les Falleres Majors de València 2024

0
258

Per a poder completar la proposta troncal, i amb l’objectiu que la proposta definitiva puga comptar amb “el major debat i consens” en el Ple de Junta Central Fallera i en l’Assemblea de presidentes i presidents, s’han plantejat quatre opcions complementàries amb votacions diferenciades.

La primera d’elles proposa que, “de manera similar al que ocorre en la primera fase del procés d’elecció, els jurats de les fases 2 i 3 compten amb la presència d’una persona interventora designada per Junta Central Fallera sense veu ni vot en cap de les deliberacions d’aquest, amb l’objectiu de vetlar pel bon funcionament del procés i com a testimoni davant qualsevol possible reclamació”. Aquesta figura “es limitaria a observar el procés i afavorir la comunicació per a la logística de les proves acordades pels membres del jurat”.

La segona consisteix a establir la incompatibilitat creuada en les fases 2 i 3, perquè no puguen aspirar a jurats aquelles persones censades en comissions amb candidates en qualsevol dels dos processos, adult o infantil.

La tercera planteja introduir l’elecció del jurat per sorteig. Així, proposa que l’elecció dels 4 membres dels jurats per a les fases dues i tres reservats per a l’Assemblea “es produirà per sorteig públic d’entre totes les candidatures presentades davant l’Assemblea prèviament a l’inici del procés”. “S’obrirà un termini de presentació de candidatures i un d’exposició pública de les mateixes per a la presentació de qualsevol possible al·legació una vegada comprovats els requisits”, indica.

La quarta i última aposta per combinar la deliberació del jurat amb el component de sorteig. Concretament, estableix que el jurat “triarà durant la segona fase a 30 candidates infantils que, sota el seu criteri, considere que tenen les aptituds i qualitats per a desenvolupar el càrrec de Fallera Major de València o Fallera Major Infantil de València”, respectivament per als dos processos.

Una vegada triades, indica que “es comunicarà davant notari de manera privada i es procedirà a sortejar les 13 places disponibles per a continuar el procés d’elecció ja com a candidates a Fallera Major Infantil de València. El sorteig continuarà fins a completar el total de 30 candidates seleccionades per a configurar un llistat ordenat de possible reserva”. Finalment, estableix que l’elecció de les 30 candidates i sorteig “es realitzarà de manera conjunta en l’acte d’elecció en què es donarà a conèixer el resultat. El jurat triarà durant la fase 3 i per deliberació a la Fallera Major de València i la Fallera Major Infantil de València, sent la resta de candidates finals integrants de la seua Cort d’Honor”.