El PP vota en contra dels pressupostos del 2017 de JCF

0
628

El PP vota en contra, davant la constatació d’uns pressupostos de 2017 de Junta Central Fallera, que ja denunciem abans de la seua aprovació que estaven mal confeccionats i no s’adaptaven a la realitat del col·lectiu faller.

Félix Crespo: “ELS PRESSUPOSTOS DE JCF EN 2017 SUSPENEN. HAN SIGUT IRREALS, INCOHERENTS, MALAMENT PLANIFICATS I PITJOR PREVISTOS”

“EL TRIPARTIT APROVA ELS COMPTES DE 2017, IN EXTREMIS, EN SEGONA VOLTA I AMB EL VOT DE QUALITAT DEL PRESIDENT, DAVANT L’ABSÈNCIA DEL VOCAL DEL PSPV”

“El pressupost de 2017 de JCF, només va destinar un 0,4 % a la ‘Promoció UNESCO’, 8.991,75 € d’un pressupost de 2.216.242,17 €, i per a 2018, no s’ha pressupostat inicialment ni un sol. Per segon any consecutiu es van fer uns pressupostos que no estaven destinats al reconeixement mundial d’unes Falles UNESCO”.

• Al tancament dels comptes el 31 de desembre de 2017, Junta Central Fallera tenia pendent de pagament la quantitat de 111.364,40 €, a proveïdors i per subvencions en metàl·lic pels premis a les falles, en aquest últim cas per un import de 25.700 €. “Hem comprovat que la liquiditat bancària en caixa era, a la data del tancament, de 135.072,75 €, no entenem com no es va liquidar les quantitats pendents amb les falles, davant la necessitat d’aquestes de liquiditat”.

• “L’alcalde Ribó, que va anunciar els pressupostos més alts de la història per a l’Ajuntament, va menysprear al col·lectiu faller quan solament li va destinar a l’òrgan autònom un 0,3% del pressupost total municipal de 2017”.

• “Un pressupost que presagiava ja des del seu començament la mala confecció, al no considerar en les seues partides la despesa real de 2016 i les necessitats i realitat del col·lectiu faller i de la pròpia institució”.

• “Va quedar enterrada la proposta estavella de 2016, de pressupost participatiu de 20.000 €, anunciada a so de bombo i platerets, ‘Els presidents participaran en l’elaboració del pressupost de Falles’. Una altra mentida, ninguneo i menyspreu al col·lectiu faller que tampoc va participar en 2017 ni ho faran en 2018”.

VOT EN CONTRA, PER COHERÈNCIA I RESPONSABILITAT

Després de la celebració del Consell Rector de l’Òrgan Autònom de la Junta Central Fallera, el regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha valorat la liquidació i comptes del Pressupost de 2017, “votem en contra de la liquidació d’un pressupost que ja denunciem d’inadequat per a Junta Central Fallera abans de la seua aprovació i que després de comprovar la liquidació ens confirma i va molt més allà en el negatiu del que vaticinem. Un pressupost que ja anunciem al novembre de 2016 que estava confeccionat des de la mala previsió i planificació ja que no va tenir en compte les despeses reals de l’exercici 2016”.

“A la modificació de crèdit de les diferents partides se suma la despesa contreta en la majoria sense tenir la dotació econòmica suficient, per una mala previsió i planificació, que anunciem, i el més difícil encara, se supera el crèdit disponible, fins i tot després de les diferents modificacions pressupostàries. S’ha evidenciat una pèssima i irresponsable gestió pressupostària d’uns comptes que ni amb la major voluntat del món poden rebre un aprovat”, ha manifestat Crespo.

“Un altre condicionant per a votar en contra, ha sigut quan al novembre es va portar al Consell Rector un expedient de reconeixement extrajudicial amb dues factures pendents de 2016, que anaven acompanyades de ‘un informe de disconformitat per la irregularitat administrativa’ que suposava no haver-les aprovat en el seu exercici comptable i que es portava al Consell per a la seua regularització, sent aprovada per a no perjudicar als proveïdors”, ha afegit Crespo.

DUES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER VALOR DE 79.000 € I CAP VA DESTINADA Als FALLERS.

La primera de 45.000 €, trasferida per l’Ajuntament i que va ser destinada als següents conceptes: 20.000 al Conveni de la SGAE, 3.000 € a Despeses Diverses de Cultura, 20.000 € a Despeses Diverses de Festejos, i 2.000 € a Acte Elecció Talles d’Honor. La segona va ser una transferència de crèdit entre capítol per un import de 34.000 € que es va destinar a la Partida Publicitat de Relacions Públiques.

Crespo ha explicat que ”de les dues modificacions de crèdit ni un sol euro ha anat destinat als fallers i a activitats relacionades amb ells, i el més curiós van a partides molt criticades per Compromís en l’oposició, com era la dels Actes Centrals i les partides de Despeses Diverses, un exemple més d’absència de coherència d’aquest partit”.

TANCAMENT DE L’EXERCICI, DEVENT DINERS A FALLERS I PROVEÏDORS
EL CONSISTORI ENCARA DEU A JUNTA CENTRAL FALLERA

Al tancament dels comptes el 31 de desembre de 2017, Junta Central Fallera tenia pendent de pagament la quantitat de 111.364,40 €, a proveïdors i per subvencions en metàl·lic pels premis a les falles, en aquest últim cas per un import de 25.700 €. “Hem comprovat que la liquiditat bancària en caixa era, a la data del tancament, de 135.072,75 €, no entenem i és una irresponsabilitat que existint la possibilitat de poder cobrir el pagament a les falles, que tant necessiten les ajudes, per un import de 25.700 €, igual que realitzar el pagament als proveïdors, no s’haja realitzat”.

“En el capítol d’ingressos, drets pendents de cobrament, observem que l’Ajuntament deu a JCF, al tancament dels comptes, l’import de 46.811,29 €”, ha afegit Crespo.

AUGMENT CONSIDERABLE DE LA DESPESA EN ACTES CENTRALS DE JCF, CRITICATS DES DE SEMPRE PER COMPROMIS

En aquest punt Crespo ha assenyalat que en 2015, el Sr. Fuset ja va anunciar que anava a reduir la despesa en els diferents actes festius organitzats per la JCF. La realitat està sent molt diferents aquests tres anys, ja que tots els actes han patit augments en les despeses pressupostades a l’inici de l’exercici com: Homenatges (12,63%), Crida (9,64%), Elecció Talles d’Honor (11,56%), Exposició del Ninot (4,38%), Intercanvi de Fotografies (39,28%), Despertá i Campionat de Truc (17,30%), Cavalcada Ninot (1,45%), Campionats Diversos (80,85%), Exaltació FMV (10,29%), FMIV (7,48%), Gales de l’Esport (10,46%) entre altres esdeveniments que han superat amb escreix les quantitats pressupostades inicialment. “Tota l’experiència de 2016 no va servir absolutament per res en la confecció dels pressupostos de 2017, en haver fet un ‘còpia i pega’ del pressupost inicial de 2016. Aquests exemples són la realitat i no els falsos anuncis del Sr. Fuset quan anuncia un pressupost de 2017 coneixent que abans de ser aprovats ja es van a quedar curts durant l’exercici per la mala previsió inicial”, ha explicat Crespo.

PARTIDES DE DESPESES DIVERSES, SEMPRE HAN SIGUT LES PARTIDES MALEÏDES DE COMPROMIS FINS QUE LES VAN AUGMENTAR

Una altra de les partides que sempre ha sigut motiu de crítica i estigmatització per l’oposició que llavors exercia Compromís, sense cap argument objectiu, és la corresponent a ‘DESPESES DIVERSES’, que cal recordar que el PP va pressupostar en 2015 amb 190.493,20€, sent la despesa real al final de 160.594,60 €. Per contra en 2016, Compromís la va dotar d’inici amb 173.583,20€ i va acabar gastant 173.297,06€, i per a 2017, va pressupostar 148.501,22€ i al final de l’exercici la despesa real ha ascendit a 164.485,63€. “Sembla que Compromís ja no es vol acordar de les dures crítiques que realitzava amb un desconeixement absolut i que es demostra ara en augmentar considerablement les partides maleïdes i fins i tot modificar-les a l’alça durant l’exercici, superant els dos anys 2016 i 2017 a la despesa del PP”, ha indicat Crespo.
(s’indiquen els augments i modificacions per partides en taula adjunta)

DESPESA EN PROMOCIÓ UNESCO, IRRISORIO

En aquest sentit Crespo ha indicat sorprés que “a la falta d’informació i transparència en relació al que s’està duent a terme en la promoció de la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial, en la liquidació de 2017, constatem que Junta Central Fallera s’ha gastat 8.991,75 €, un 0,4% del pressupost total aprovat per a JCF en el passat 2017, no consignant un sol euro en partides nominals per a la promoció UNESCO en aquest 2018. D’aquell reconeixement solament va quedar el selfie de la imatge del govern tripartit brindant, dos anys han fet falta per a llevar caretes i evidenciar el desinterès i la irresponsabilitat del tripartit que ha evidenciat la seua vertadera voluntat, que és cap”.

Félix Crespo ha finalitzat comentant que “el propi Sr. Fuset, no pot venir a aprovar uns comptes del 2017 per a cobrir expedient, sense fer autocrítica i reconèixer els errors, uns pressupostos que no es van ajustar a la realitat i que han de ser els que regisquen i doten pressupostàriament a la festa fallera. I avancem des d’aquest grup municipal, que la situació per a aquest pressupost de 2018 que s’està executant, es va a agreujar per que la despesa de les diferents partides està augmentant pel que fa al real de 2017, havent-se pressupostat d’inici el mateix que l’any anterior”