Falles Municipals 2021, ni estan ni se’ls espera

0
776

Inaccion, absència de presa de decisions  i falta d’informació

Ha quedat prou demostrat que des de l’Òpera, no es pot ni deu gestionar les Festes, i falles en particular, de València.

En portes del mes de maig, encara no està iniciat el procés de selecció de les quals han de ser les Falles Municipals que es plantaran en 2021 i es desconega quan es produirà, provocant el consegüent perjudici als artistes que han de decidir entre esperar a presentar-se a la Falla Municipal o declinar-se per signar contractes amb les comissions falleres, generant aquesta demora una situació de poc atractiu als artistes per les Falles Municipals.

No s’entén que no s’haja començat a tramitar i publicitar, almenys les Bases del procés de selecció de projectes per a la realización i muntatge de les falles gran i infantil de l’Ajuntament de València per al año 2021, així com, l’obertura del termini per a la presentació dels projectes de forma telemàtica ja que només s’exigeix el currículum i memòria del projecte que ja s’obligava a presentar a més d’en paper, en format electrònic o digital.

De la mateixa manera poc o res diferiran amb respecte l’any passat, les bases que regiran el procés de selecció excepte dates i imports, si escau, i que ja van ser modificats per a les Falles de 2019, sent per a la Falla gran: 205.000,00 € (10% IVA inclòs) i per a la Falla infantil: 28.500,00 € (10% IVA inclòs).

Amb totes aquestes dades, és evident que és un procés i tramitació que perfectament es podia haver avançat amb la publicació de l’anunci i les bases en el Tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament de València i web de Junta Central Fallera, i obrir un termini de presentació de projectes de deu dies després de la publicació de l’esmentat anunci, tot això com fins ara. Sense perjudici de conducta a l’obertura del procediment d’adjudicació una vegada s’alce l’estat d’alarma, tot això de conformitat amb la instrucció en matèria de contractació de l’Ajuntament de València, en aplicació del que es disposa pel Reial decret 463/020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Segons hem pogut conèixer l’Ajuntament està tramitant altres concursos en les Juntes de Govern Local que s’han celebrat tots els divendres durant l’estat d’alarma, de bastant major complexitat (obertura de sobres, valoració econòmica, diferents informes, etc…) per necessitar de la participació de la mesa de contractació, aquesta tramitació s’està produint mancant obrir el procediment d’adjudicació una vegada s’alce l’estat d’alarma mitjançant l’oportuna publicació de l’anunci de licitació, fórmula que perfectament és aplicable al procés de selecció de les Falles Municipals per a 2021.

També, cal recordar que en aquest procés no intervé el Servei de Contractació i es tramita íntegre des del Servei i Regidoria de Cultura Festiva, la qual cosa hauria d’haver agilitat la seua gestió i haver portat l’acord d’obertura del procés de selecció a l’última Junta de Govern Local de març o primeres d’abril, (en 2019, va ser portat a la JGL el 29 de març).

A més de tot l’anterior i en relació al personal, en la resolució signada per l’Alcalde amb data 15 de març de 2020, en relació a la ‘ Adopció de mesures tendents a garantir els serveis essencials a la ciutat de València, com a conseqüència de la declaració de l’ estat d’alarma’, el Servei de Cultura Festiva és declarat com a ‘Serveis directament afectats per incidir les seues competències en les activitats de l’Annex del Reial decret 463/2020’, amb personal la presència física del qual o a través de teletreball estarà a costa de la Prefectura de Servei que valorarà la necessitat d’emplenar la gestió administrativa.

EN 2018, EL PP ACONSEGUEIX QUE S’AVANCEN LES DATES D’ELECCIÓ DE LES FALLES MUNICIPALS

Cal recordar que va ser al maig de 2018, i després del retard en la tramitació de l’expedient del procés d’elecció dels monuments municipals per a les Falles de 2019 quan el Partit Popular va presentar una moció alternativa a les presentades pel Govern (alternativa) i la del partit de Ciutadans, i en la qual el PP aconseguia que el tripartit es comprometera a avançar les dates de la tramitació de l’elecció de les Falles Municipals, a la primera quinzena d’abril, una vegada iniciat el procés amb anterioritat, concretament al març, com es feia fins al 2015.
PROPOSTES D’ACORD DE LES MOCIONS PRESENTADES (Comissió de Desenvolupament Humà, celebrada el 24 de maig de 2018).

MOCIÓ DE CIUDADANOS:
‘Que la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València procedisca a realitzar les convocatòries dels concursos de les Falles Municipals durant el mes de febrer de cada any natural, amb la finalitat que els artistes fallers puguen programar, amb una major disponibilitat, el seu treball’.

MOCIÓ ALTERNATIVA GOVERN:
‘Que la regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València acorde amb el Gremi Artesà d’Artistes Fallers de la ciutat de València un marge temporal i dates aproximades per a la convocatòria del procés de selección de les Falles municipals de cada any’.

MOCIÓ ALTERNATIVA PP

‘Que la regidoria i servei de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València present la proposta d’aprovació de les “Bases del procés de selecció de projectes per a la realització i muntatge de les Falles Gran i Infantil de l’Ajuntament de València“, en la penúltima o última Junta de Govern Local a celebrar el mes de març, i programar l’elecció de totes dues falles durant la primera quinzena del mes d’abril, per a no perjudicar la labor dels artistes fallers en els mesos previs, en els tallers, al muntatge de les falles de les diferents comissions i d’altra banda facilitar l’oportunitat de poder presentar-se, amb un temps raonable, al procés d’elecció de les Falles Municipals’.

INCERTESA MANCADA DE TRANSPARÈNCIA EN EL QUE PASSARÀ AMB LES PASSADES FALLES DE 2020

La falta en la presa de decisions respecte al que ha d’esdevenir amb les falles d’aquest 2020 és manifesta i no s’entén màximament quan és el propi Ajuntament, segons hem pogut conèixer, el que està signant “no autoritzar”, la totalitat de manifestacions festives i qualsevol acte o esdeveniment sol·licitant la seua celebració al maig, juny, juliol, setembre, octubre i fins i tot actes en la via publica sol·licitats per a la seua celebració al novembre.