Festivitat Verge dels Desemparats

0
1099

Actes de la festivitat en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, Patrona de València

Divendres 12 de maig
17:00 hores: Solemnes Vespres Pontificals en la Basílica
23:00 hores: Dansà a la Mare de Déu a la Mare de Déu dels Desemparats amb la participació de falles, la Fallera Major de València i altars de Sant Vicent

Dissabte 13 de maig
Col·locació del tapís en la fatxada de la Basílica
11:30 hores: Missa Solemne en la Basílica
12:00 hores: Dansà infantil a la Mare de Déu dels Desemparats amb la participació de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor
13:30 hores: Missa Solemne en la Basílica
18:00 hores: Dansà a la Mare de Déu dels Desemparats amb la participació dels grups de localitats valencianes
19:00 hores: Dansà infantil Mare de Déu dels Desemparats València
20:00 hores: Salve Solemnísima a la Mare de Déu dels Desemparats en la Basílica
22:30 hores: Concert de la Banda Municipal de València en la Plaça de la Mare de Déu
00:00 hores: Castillo de focs artificials
00:30 hores: Dansà de la Mare de Déu dels Desemparats comptant amb la participació de la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor i els grups de la ciutat de València, i cant d’albaes en la fatxada de la Basílica

Diumenge 14 de maig
04:00 hores: Obertura de les porta de les Basílica
05:00 hores: Missa de Descoberta en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats
08:00 hores: Missa d’Infants en la Plaça de la Mare de Déu
10:30 hores: Trasllat Mare de Déu dels Desemparats València des de la Basílica fins a la Catedral de València
12:00 hores: Missa de Pontifical en la Catedral de València
14:00 hores: Mascletà en la Plaça de l’Ajuntament
18:30 hores: Processó General de la Mare de Déu dels Desemparats per l’itinerari següent: carrer Cavallers, Tossal, Bolsería, María Cristina, Sant Vicent, Plaça de la Reina, Mar, Avellanes, Palau, Almoina i Basílica

Dilluns 15 de maig
20:30 hores: Ronda a la Verge en la Plaça de la Mare de Déu

Dijous 18 de maig
20:30 hores: Ronda de les estudiantines a la Mare de Déu dels Desemparats en la Plaça de la Mare de Déu

DIMECRES 24 DE MAIG BESAMÀ PÚBLIC A LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARADOS
07:00 hores: Besamà a la Mare de Déu dels Desemparats (fins que passe l’últim devot)