Fuset oculta els motius de la modificació del calendari dels Balls al Carrer

0
273

El regidor de festes de València, Pere Fuset, oculta els vertaders motius de la modificació del calendari dels Balls al Carrer 2019-2020, i s’inventa sobre la marxa els Balls “d’Hivern” i “de Primavera”.

Però, la realitat és totalment diferent. Així doncs, Fuset convoque amb retard el concurs, produint-se l’adjudicació del mateix un dia abans de començar aquesta edició.

D’aquesta manera, es confirmen les denúncies que va realitzar el Partit Popular durant els dos últims anys, referent a l’obligatorietat de convocar concurs públic sobre el muntatge i desmuntatge de la infraestructura i sonorització dels Balls al Carrer.

FUSET INCOMPLEIX LES SEUES PRÒPIES BASES

El passat 31 de juliol, l’actual secretari general remetia a les falles les bases i instruccions de la XXIII edició de Balls al Carrer 2019-2020. Per això, la inscripció de totes aquelles comissions interessades s’havia de formalitzar des del dia 9 de setembre i fins al 27 de setembre de 2019, a través de la Secretaria virtual de JCF. Per tant, es convocava a les falles interessades a un sorteig el 3 d’octubre i se’ls anunciava que les actuacions se celebrarien entre els mesos d’octubre de 2019 i febrer de 2020.

No obstant això, Pere Fuset remitent una altra circular el mateix dia sota el nom d’arxiu de “NI 20073 NORMES XXIII FESTIVAL BALLS AL CARRER 2019 CORRECTES”, on, en aquesta ocasió, s’afig l’obligatorietat de pagar una fiança de 100 €, així com la limitació que siguen un total de 80 grups els participants en aquesta edició i l’autorització a la JCF d’utilitzar el material audiovisual obtingut en les xarxes socials, entre altres canvis. Mantenint en aquest segon escrit les dates d’inscripció, reunió de sorteig i dates de celebracions de la primera missiva.

 

 

IMPROVISACIÓ DE NOU DE FUSET MOTIVADA PEL RETRÀS EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURS PÚBLIC

La realitat és una altra molt diferent. Fuset s’ha vist obligat a modificar les dates de les actuacions pel seu retard en la convocatòria del concurs. Segons ha pogut comprovar aquest mitjà en la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda, l’expedient comença en el Servei de Contractació per a la seua tramitació el 4 d’octubre, mes en què havien d’haver començat les actuacions. D’aquesta manera, el 4 de novembre es publica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació, on s’indica que el termini de presentació d’ofertes finalitzava el 18 de novembre. Però, finalment, s’adjudicaria el 5 de desembre -un dia abans de la nova data de començament de les actuacions el 6 de desembre- no complint les pròpies bases que va imposar la JCF al juliol de 2019 i perdent dos mesos que són els que es prolonguen, abril i maig de 2020.

Enllaç a la Plataforma de Contratació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=wqLki8plHRDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Per tant, queda plasmat que l’expedient encara no havia començat en Contractació quan Fuset es reuneix amb les falles el 3 d’octubre. D’aquesta manera, el regidor no podia saber si aquest anava a estar adjudicat a temps. De fet, aquesta adjudicació arriba in extremis un dia abans del començament de les actuacions. Aquest retard -perfectament evitable- provoca que les dates s’hagen d’allargar fins a abril i maig. També implica la justificació sobre la marxa amb l’ocurrència “d’uns Balls d’Hivern i Balls de Primavera”, que, en cap moment, apareixen com a tal en els plecs ni en cap document del concurs convocat per primera vegada.

De la mateixa manera, es confirma que, si era necessària, com obliga la Llei, la convocatòria d’un concurs de pública concurrència com va denunciar el Partit Popular a l’Ajuntament durant els últims anys. Això ocorre en produir-se el fraccionament dels contractes formalitzats amb la mateixa empresa, quan va quedar demostrat l’interès en presentar-se 7 empreses, el primer any que es convoca concurs públic.

CONVOCATÒRIA DE PATROCINI PER A ELS BALLS Al CARRER 2019-2020

A més, el passat 19 de novembre, **Fuset obria el termini fins al 24 de novembre perquè empreses interessades a patrocinar aquesta edició dels Balls al Carrer, per un import de 2.000 € el sol·licitaren.

Segons la nota publicada en la web de JCF, anunciant el començament de les actuacions, l’òrgan agraeix solament a una empresa el seu patrocini, en aquest cas a Nou Centre.