Junta Central Fallera dóna explicacions sobre la renuncia de l’empresa indumentarista

0
207

Junta Central Fallera explica les causes i les conseqüències produïdes per la renúncia per part de l’empresa adjudicatària de dos lots de confecció. Aleshores, l’entitat afirma que ja s’ha tramitat l’inici d’un nou procediment administratiu. A més, JCF ha manifestat que:

“Junta Central Fallera, com Organisme Autònom Municipal de l’Ajuntament de València, està subjecte a les lleis estatals de Contractació del Sector Públic i a les seues recents modificacions. És per això que en determinats casos -per factors com ara la quantia o la periodicitat- Junta Central Fallera no pot seleccionar proveïdors per criteris subjectius com pot fer un particular o una entitat privada sinó que deu realitzar licitacions obertes a la lliure concurrència d’ entre les empreses que acrediten objectivament els requisits marcats per llei i els requisits tècnics específics marcats als plecs.

Així, en el cas de la indumentària oficial de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor, Junta Central Fallera va realitzar un procés de licitació pública -composat per diversos lots degudament publicitats en la plataforma de Contractació de l’Estat- per tal de procedir a una contractació amb criteris objectius i automàtics entre les empreses presentades que en condicions d’igualtat acrediten allò establert en el marc de la llei del sector públic i es comprometen a complir allò establert detalladament als plecs. Este procés de licitació -degudament visat legalment- va comptar amb la participació de diverses empreses i va estar finalment resolt d’acord amb la comprovació prèvia dels requisits legals necessaris i l’oferta econòmica de cadascuna d’elles en els diversos lots.

El passat dilluns, l’empresa adjudicatària dels lots 3 i 4 -referents a la confecció dels vestits- va comunicar oficialment per escrit la seua renúncia voluntària als contractes al·legant motius de salut sobrevinguts que -en opinió de l’empresa- podrien impedir la realització dels vestits amb la qualitat que es mereixen les màximes representants de la festa. Una renúncia que Junta Central Fallera acceptà i valorà com un honest exercici de responsabilitat per part de l’empresa que agraeix ja que salvaguarda l’interès de la festa i de les seues representants i que permet a JCF actuar amb màxima celeritat i dins del marc de la llei.

Davant la renúncia de l’empresa adjudicatària, i amb l’objectiu de garantir amb agilitat que les Falleres Majors de València i les seues Corts disposen de la indumentària oficial en el temps i forma desitjats, Junta Central Fallera ja ha tramitat administrativament l´inici del procediment més àgil que es preveu a la llei en estos casos.

Així, a dia de hui, Junta Central Fallera ja ha iniciat els expedients legals per al conegut com “procediment negociat sense publicitat per tràmit d’urgència” recorrent, a més a més, a les altres empreses que en el seu dia participaren de la licitació dels lots 3 i 4 ara vacants. Un procediment que, com qualsevol tramitació administrativa, necessita d’un temps mínim i que en tot cas garantirà disposar de la indumentària en temps i forma. Els noms de les empreses adjudicatàries només podran ser comunicats oficialment una vegada es finalitzen els tràmits legals ja iniciats, fet que s’espera poder complimentar en els pròxims dies.

Des de JCF volem desitjar una prompta recuperació en la salut de la indumentarista afectada així com agrair la seua responsabilitat davant una difícil decisió i la generositat de totes les empreses del sector que s’han interessat per tal d’oferir la seua col·laboració”.

Un comunicat que intranquil·litza als fallers pel poc de temps que queda per confeccionar 52 vestits de fallera per a les màximes representants del món faller 2020.