La Falla Nàquera-Lauri Volpi llança el seu Certamen de Relats Curts

0
236

Enguany el concurs inclou una nova modalitat en la qual poden participar xiquets i xiquetes fins a 14 anys

Un any més i ja van 10 anys, el món de les lletres és protagonista en l’activitat de la Falla Nàquera-Lauri Volpi de Burjassot. L’entitat ha llançat el seu X Certamen de Relats Curts “Lauri Volpi” que enguany té una gran novetat i, és que, amb motiu del X Aniversari del certamen s’ha creat una nova modalitat per a xiquets i xiquetes.

Així, en la primera categoria podran participar les i els residents a la Comunitat Valenciana, a partir de 14 anys, presentant una obra per autor o autora.

I en la segona categoria, modalitat per a xiquets i xiquetes, será fins als 14 anys i les especificacions de les obres són les mateixes que les que s’apliquen per a la modalitat d’adults.

La temàtica és lliure, i els escrits es podran presentar tant en valencià com en castellà i hauran d’estar escrits en Word, amb un mínim de dues fulles i un màxim de sis, amb lletra Times New Roman 12, interlineat 1.5cm, amb el títol en la primera fulla del text. Els marges seran de 5 cm per al títol i d’1.5 cm per a la resta tant laterals com a dalt i a baix i sense sagnia lateral. El no compliment de les bases suposarà l’eliminació del relat presentat.

El termini per a l’acceptació de les obres serà fins al 31 d’agost de 2019 i les obres presentades no podran haver rebut cap premi o guardó.

El primer premi serà de 100€, un lot de llibres i un diploma i el segon i tercer premi un lot de llibres i diploma acreditatiu. Els originals cal fer-los arribar a l’adreça de correu certamenlaurivolpi269@hotmail.com.

Les bases completes es poden consultar en el Facebook de la Comissió,Falla Naquera Lauri Volpi i de l´Agrupació de Falles de Burjassot.

El lliurament de premis es realitzarà en una gala que tindrà lloc el mes de novembre, creada a aquest efecte, la data de la qual es comunicarà amb antelació.