La Real Confraria Jesús en la Columna anomena al Clavari Major 2017

0
287

La Real Confraria Jesús en la Columna té l’honor d’anomenar com a Clavari Major de la Setmana Santa Marinera 2017 al senyor Fernando Giner Feredat.

El Nomenament tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2017 en el seu local social siti en la Plaça Església dels Ángeles núm. 7 baix de València.