Les Falles de Gandia creen un nou Centre de Documentació Web ‘Biblioteca Digital Fallera’

0
311

La Federació de Falles continua impulsant el Museu Faller i ha creat un nou Centre de Documentació Digital en el que es recopilarà documents, fotografies, vídeos, llibrets, gravacions, emissions, informatius, revistes, notícies i curtmetratges fallers. El format d’aquesta Biblioteca Fallera serà digital i oberta per a tot el públic, amb l’objectiu de potenciar la història, tradició i cultura fallera a la nostra ciutat.
Aquest projecte naix de l’executiva de la Federació de Falles i personal del Museu Faller amb la intenció de seguir sumant potencials a la nostra festa i a més creant un espai de lliure accés a tota la informació de les falles de Gandia. Actualment aquest projecte ja compta amb un 80% de la informació però la Federació de falles han demanat la col·laboració de les comissions gandianes per ampliar la informació i documents. Per tal motiu, les comissions gandianes deuran enviar la màxima documentació que tenen al seu abast com llibrets en format digital, emissions, curts, informatius, gravacions i material gràfic.

La comissió que més contingut aporte rebrà una remuneració econòmica de 200 euros, amb aquesta fórmula es busca la participació i col·laboració de totes les falles de Gandia. Ja que el Centre de Documentació Web ‘Biblioteca Digital Fallera’ serà propietat de tots els fallers i a més un bé històric, cultural i festiu. El termini per a la presentació de material és el 18 de desembre.

A més la intenció de les Falles de Gandia és realitzar una biblioteca digital fallera que estiga a l’abast de tots els fallers, gandians i visitants a la plataforma en línia.