Recomanacions en Falles per comprar bunyols en els llocs ambulants

0
718

Higiene alimentària, llocs refrigerats i oli reutilitzat, algunes de les claus

La Unió de Consumidors ha demanat a l’Ajuntament de València, davant l’inici del termini per a la instal·lació dels llocs de venda de bunyols i masses fregides durant les Falles, que es duguin a terme les necessàries inspeccions de control en totes les parades per “comprovar el compliment de la normativa” i “especialment que es duguin a terme controls de qualitat de l’oli de fritada mitjançant les corresponents anàlisis, i es controli la seva retirada a través d’empreses autoritzades”.

Així ho ha indicat el secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente **Inglada, en un comunicat en el qual l’organització ha ofert una sèrie de recomanacions a tenir en compte a l’hora de realitzar les compres.

La **UCCV ha precisat que totes les parades de venda al públic “han d’indicar de forma visible i clara el preu de tots els productes que estiguin a la venda, tal com estableix el Reial decret 3423/2000 de 15 de desembre que regula la indicació de preus dels productes”.

Igualment, i igual que la resta d’establiments, les parades de bunyols “han de disposar del model oficial de Fulles de Reclamacions de la Generalitat Valenciana i facilitar-la-hi als usuaris que així ho sol·licitin”. A més, els establiments estan obligats a lliurar als consumidors el comprovant de la compra, necessari en el cas d’haver de posar una queixa o reclamació.

D’igual manera, apunta al fet que els consumidors poden comprovar que les parades tenen les corresponents autoritzacions, ja que han d’estar exposades en un lloc visible. També han de tenir en compte que tots els productes que estiguin a la venda “han d’estar protegits per vitrines o sistemes similars com a caixes, separadors, a excepció dels envasaments”.

En el cas d’aquells aliments que, per la seva composició, requereixin ser conservats amb refrigeració, com a cremes i nates, “és necessari que estiguin en un lloc refrigerat amb termòmetres de lectura exterior perquè el ciutadà el pugui comprovar”.

Una altra de les qüestions a tenir en compte és la neteja tant de la instal·lació com dels utensilis utilitzats per a l’elaboració dels aliments, i en el cas que en el mateix lloc s’elaborin també masses fregides aptes per a celíacs i no celíacs “és necessari la separació física de tots dos productes i la utilització d’utensilis diferents per evitar les contaminacions creuades”.

Independentment d’això, recorda que tot el personal encarregat de la manipulació dels aliments “ha d’haver realitzat els corresponents cursos de formació en higiene alimentària”. Per tant, i en opinió de la Unió de Consumidors de València “els productes han de manipular-se amb pinces o paletes específiques, i mai directament amb les mans”.

Quant a recipients on s’elaboren els aliments, “han d’estar degudament coberts quan no s’estiguin utilitzant per protegir adequadament l’oli, i evitar la seva reutilització excessiva, ja que generalment un excessiu ús pot presentar alteracions”. Així, avisa que quan l’oli de fritada presenta una olor desagradable, color inadequat (enfosquiment intens), augment de la viscositat o hi ha aparició de restes alimentoses, evidencia una “deterioració d’aquest producte”.