Rubèn Darío y Josep Maria Barrany son les guanyadors d’Ajuda a parlar al Teatre Faller

0
132

Els premiats es portaren entorn de 200 i 300 euros
Reunits els components del jurat que havia d’atorgar els premis del I Concurs de Fotografia “Ajuda a Parlar al Teatre Faller”, compost per Luis Ginés Orero i José Gresa Cebrián, president i vocal d’Agfoval respectivament, i actuant com a secretària la de la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera; fetes les deliberacions oportunes, acorden atorgar els següents premis:

Fotografía més enginyosa, premiada amb 300,00 €, Falla Rubèn Darío – Frai Lluís Colomer.
Comissió que més cartells ha penjat als comerços, premiada amb 200,00 €, Falla Josep Maria Barrany – Los Isidros amb 48 cartells penjats als seus respectius comerços