SHARE

“És tremendament incongruent que Fuset recolze una hipotètica eixida de Junta Central Fallera de l’Ajuntament i, d’altra banda, continue sol·licitant injeccions de diners al mateix”

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha denunciat després de l’aprovació de la 3ª transferència a l’òrgan Junta Central Fallera per valor de 45.000 €, que no solament s’injecta diners al pressupost de la regidoria de Festes, ara també es realitzen transferències provinents de modificacions de crèdit a l’òrgan autònom.

Crespo ha explicat que “ja anunciem en el debat d’aprovació del pressupost de 2017, que eren uns pressupostos irreals, incoherents, malament planificats i pitjor previstos, la qual cosa provocaria modificacions de crèdit al llarg de l’any com està succeint”.

L’edil popular ha assenyalat que “el regidor Fuset genera un tremend greuge comparatiu quan a hores d’ara de l’exercici no ha pagat les diferents subvencions convocades de 2016 i 2017 a les comissions falleres provocant-los un seriós perjudici econòmic i en canvi, quan ell necessita crèdit per a fer front als pagaments mal pressupostats solament ha de fer una trucada a Hisenda”

“Aquesta és la constatació que van vendre uns pressupostos austers i que anaven a retallar despeses en les respecte a exercicis anteriors, sent la realitat que s’han dedicat posteriorment a augmentar la despesa i sol·licitar modificacions pressupostàries, com es podrà evidenciar quan es convoque Consell Rector i comprovem l’estat d’execució del pressupost”, ha afegit Crespo.

SENSE CONVOCAR EL CONSELL RECTOR DE JCF I ABSÈNCIA DE TRANSPARÈNCIA
Crespo ha assenyalat que “en el que portem d’any només s’ha convocat un Consell Rector de Junta Central Fallera, i va anar al maig, per a l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2016, i no s’ha tornat a convocar cap consell, màxim òrgan de govern i d’adreça de l’òrgan autònom, per a informar als seus membres. Davant aquestes modificacions pressupostàries realitzades i assumptes d’interès general per a les comissions i les polèmiques generades durant enguany com: el retard en el pagament de les subvencions de 2016 i 2017 a les comissions falleres, la presentació de l’enquesta sociològica fallera, la decisió del responsable de Junta Central Fallera de no assistir a Plens i Assemblees, la celebració d’una Assemblea de presidents sobre la conveniència d’un Congrés Faller, entre altres assumptes d’interès”.
Una altra mostra que el regidor Fuset no es creu la transparència, es va produir en el passat Ple de l’Ajuntament de 28 de setembre on proposàvem, com regula el Reglament de Transparència de l’Ajuntament aprovat a l’abril de 2015, la incorporació al Portal de Transparència de JCF de tota la informació sobre nòmines del personal, contractes menors, subvencions, execució pressupostària, entre uns altres. Al que el regidor Fuset es va oposar, votant en contra d’aquesta moció, comprovant que dies després, el 6 d’octubre, la regidora Fábregas signava un contracte per a fer complir el reglament i actualitzar els diferents portals de transparència dels òrgans autònoms, abans del 31 de desembre de 2017.
Per a finalitzar, Crespo ha afegit que “l’absència de transparència caracteritza una vegada més al responsable de Junta Central Fallera, que no té la menor voluntat a facilitar informació i debatre sobre temes relacionats amb la gestió diària de l’òrgan autònom”.