Crespo denuncia monopoli en l’elecció dels cartells anunciadors de les festes

0
629

L’anterior equip de govern del PP va convocar concursos públics oberts a artistes, dissenyadors i estudiants, entre uns altres amb jurats de dissenyadors i artistes.

Crespo: “Els cartells anunciadors de les Festes de València els decideix i dirigeix unilateralment el polític Fuset des de maig de 2015”

“Fuset tria a dit directament a cada artista en cada celebració i es contracta directament a través d’un contracte menor, fixant ell mateix l’import a pagar”.

• “És curiós que la confecció de l’únic cartell, el de Moros i Cristians, que no depenia directament de l’Ajuntament s’haja incorporat per a ser triat unilateralment pel polític Fuset”.

El regidor del Grup Municipal Popular Félix Crespo, ha deixat palés les contradiccions de Fuset quan parla d’una falsa “despolitització” dels jurats que trien els esbossos de les falles municipals i en canvi comprovem que en tots els cartells anunciadors de les festes que depenen de l’Ajuntament, es autodesigna com a jurat únic per a decidir a l’artista, el cartell i l’import a percebre, que ha de representar cada festivitat.

L’edil popular ha recordat que quan governava el Partit Popular es convocaven concursos públics per als cartells de les festivitats: Falles, Fira de Julio, Corpus Christi, Certamen Internacional de Bandes de Música i Expojove, oberts a qualsevol artista, dissenyador i estudiant, i així ho reflectien les bases del 2007, on en el punt 7 de les “BASES DELS CONCURSOS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LES FESTES PER A 2007”, s’indicava en relació al jurat que havia de fallar:

7ª.- El Jurado estarà compost pel President: la Sra. Alcaldessa o Regidor en qui delegue, i tres vocals designats per l’Ajuntament entre dissenyadors gràfics, crítics i investigadors en el camp de les Belles arts, professionals de la publicitat i personalitats rellevants del món de la festa. Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, el Titular de l’Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local o funcionari amb titulació superior en qui delegue.

Així mateix la quantia dels premis es definia expressament en les mateixes bases:

A) Categoria General
1er. Premi: 3.005,06 €.
Esment d’Honor: Diploma.

B) Categoria Estudiants:
1er. Premi: 601,01 €.
Esment d’Honor: Diploma.

Requisits: Ser menors de 24 anys i acreditar la seua condició d’estudiants mitjançant el carnet oficial corresponent.

Crespo ha assenyalat que “Es comprova que la composició dels jurats per a triar els cartells, estava formada per 3 professionals del món del disseny gràfic, de la publicitat, crítics i persones del món de les Belles arts. De la mateixa manera, consideràvem molt important donar l’oportunitat de participació als estudiants, sent un al·licient i motivació per a ells, a més de dotar el premi econòmicament. Aquesta possibilitat s’ha eliminat per a passar a l’elecció directa per part de Fuset de l’artista i el cartell.

En aqueix interès de Fuset per triar el personalment els cartells, és curiós que el cartell que Moros i Cristians que ho realitzava la Federació Valenciana de Moros i Cristians, s’haja incorporat el seu encàrrec a la regidoria perquè el mateix regidor també ho decidisca.

“La gran fal·làcia de Fuset ha sigut intentar justificar la configuració d’uns jurats o comissions dirigides unilateralment per ell mateix, pretenent així ‘despolititzar’ el sistema de concurs lliure que existia fins a aquests moments. D’una forma absolutament menyspreadora cap a la pluralitat i participació que hi havia fins ara, el regidor Fuset ha instaurat el sistema de designació directa denominat ‘Pere Colom, jo m’ho guise i jo m’ho com’”, ha assenyalat Crespo.

BALANÇ CONCURS PÚBLIC PP VERSUS ELECCIÓ A DIT COMPROMÍS

Crespo ha finalitzat indicat que “per constatar un exemple molt significatiu del fracàs del nou model, en particular en el cas dels cartells de Falles, els projectes presentats els últims anys van ser: en 2014 de 78 projectes i en 2015 de 69, després de la imposició de nou model per Fuset, solament va aconseguir atraure 37 projectes per a les Falles de 2016 i 24 en aquest 2017, dades molt eloqüents i irrefutables”.