El Jutjat dóna la raó a la Família Caballero Molina

0
286

L’Ajuntament de València és condemnat a pagar les costes.

La justícia torna a donar la raó a la família Caballero Molina. La Junta Central Fallera haurà de rectificar la injusta i indeguda decisió d’inhabilitar a Julián Caballero Mallea i Mª Isabel Molina Martí així com a pagar les costes del procediment després de sentència ferma del Jutjat del contenciós administratiu nº 4 de València en 27 de gener de 2017. Amb açò, després de guanyar de nou un altre procés, la família Caballero Molina està estudiant emprendre accions legals davant la Junta Central Fallera així com la Falla Carrera Malilla – Enginyer Joaquin Benlloch davant els danys i perjudicis ocasionats a la seua imatge pública i privada durant els tres anys de procediment judicial en els quals es van abocar injúries i calúmnies sobre ells. D’aquesta manera, el Jutjat del contenciós administratiu nº4 de València va admetre el recurs interposat per Don Julián Caballero Mallea i Donya Mª Isabel Molina Martí a l’Ajuntament de València per la injusta decisió de l’Assemblea de Presidents per inhabilitació indeguda i condemna a l’administració a pagar les costes del procediment. Decisió ferma al no haver-se interposat recurs algun. Tal com resa la sentència, el Jutjat del contenciós administratiu nº 4 de València a data 21 de desembre de 2016 va dictar sentencia nº 401/2016 la fallada de la qual és el següent; “declarant les citades inhabilitacions NO CONFORMES a dret i en conseqüència, procedeix la seua ANUL·LACIÓ. Així mateix, es condemna a l’Ajuntament de València al pagament de costes a l’administració demandada”. No havent presentat recurs d’apel·lació a aquest Jutjat en un termini de 15 dies, el 27 de gener de 2017 es va declarar ferm aquesta sentència. Amb açò, segons la sentència ferma publicada el 27 de gener de 2017, el contenciós administratiu nº 4 de València ESTIMA el recurs interposat per D. Julián Caballero Mallea i a Donya Mª Isabel Molina Martí i DECLARA NUL·LA la Resolució dictada per la Delegació d’Incidències de JCF en data 18 de novembre de 2013 ratificada pel Ple de la Junta Central Fallera en data 19 de novembre de 2013 que condemnava a la inhabilitació per a l’exercici de qualsevol càrrec directiu a Don Julián Caballero Mallea i Donya Mª Isabel Molina Martí durant un període de tres i dos anys respectivament. Antecedents Els fets van ocórrer al novembre de 2013, quan la Falla Carrera Malilla – Enginyer Joaquín Benlloch va denunciar a Julián Caballero i Mª Isabel Molina davant Junta Central Fallera per mala gestió. A pesar que la Comissió de Recursos de JCF va desestimar la denúncia i ELS VA DONAR LA RAÓ considerant que “Ha de procedir-se a la REVOCACIÓ I ANUL·LACIÓ de la sanció imposada a data 18 de novembre de 2013 pel ple de Junta central Fallera als Srs Julián Caballero Mallea i Mª Isabel Molina Martí per NUL·LITAT DE LA MATEIXA, ESTIMANT INTEGRAMENT les al·legacions manifestades en els seus escrits de recurs interposats”; L’Assemblea de Presidents, en un ple públic, va inhabilitar de forma unilateral, improcedent i indigna ja que no tenien sentència ni tampoc proves per a recolzar l’acusació de la Falla Carrera Malilla – Ingeniero Joaquín Benlloch i del seu llavors president Fernando Zaragoza Madrid. Cal recordar que la Comissió Carrera Malilla-Enginyer Joaquín Benlloch va denunciar per via penal a Julian Caballero Mallea i Mª Isabel Molina Martí atribuint-los delictes societaris i d’apropiació indeguda. El jutjat desestima fins a en dues ocasions, 10 de gener de 2014 i 21 de febrer de 2014, i arxiva el cas per no existir cap indici de delicte. Així mateix, el 17 de març de 2014 la Comissió presidida per Fernando Zaragoza Madrid, malgrat no tenir proves i haver perdut ja en dues ocasions, recorren davant l’Audiència Provincial la qual torna a desestimar el recurs DONANT LA RAZÓN A la FAMÍLIA CABALLERO MOLINA, manifestant que “En el cas que ens ocupa no es pot sostenir que estiguem davant la presència d’alguna cosa delictiu”. Després de tres anys de dur procediment judicial, la justícia ha donat la raó a la Família Caballero Molina, els qui estudien ja prendre mesures legals davant l’error de la JCF així com d’aquelles persones i mitjans que van faltar a la veritat danyant greument la imatge durant el citat procés.

Atentament: Família Caballero Molina