El polèmic informe que assenyalava a les comissions fallares de sexistes i masclistes serveix de guia per a a concessió de les subvencions Caliu

0
146

La III edició dels premis Caliu que van ser suspesos per la pandèmia i que premiava a les 10 falles (5 grans i 5 infantils) que tingueren “un caràcter igualitari i divers”, per un import total de 14.000 €, s’han reconvertit en subvencions a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes, la diversitat i la no discriminació, pel mateix import total.

L’Ajuntament el passat 2 d’octubre, animava a presentar-se ‘a totes les comissions falleres, no solament de la ciutat de València, sinó de tot l’àmbit de la Junta Central Fallera’, quan la realitat és que només es podran beneficiar 5 comissions falleres.

INFORME D’ANÀLISI QUE VA ASSENYALAR A les COMISSIONS DE MASCLISTES
Segons ha pogut conèixer aquest mitjà, en les pròpies bases de convocatòria de les subvencions s’indica a les comissions falleres, diferents “referències i enllaços per a més informació i comprensió respecte de l’objecte de la convocatòria”, entre els quals està inclòs el polèmic estudi encarregat per l’Ajuntament “Informe d’Anàlisis dels falles de la ciutat de València dónes d’una perspectiva de génere”, el qual assenyalava a la festa de les falles com a sexista i amb desigualtats de gènere, insultant a la intel·ligència de la dona fallera, denominant-les ‘reines fantasmes’ .

Un informe, al qual no es va convidar a participar al col·lectiu faller, que projectava una imatge distorsionada dels fallers i les Falles al món en general, que a més qüestionava la democràcia interna de les comissions falleres i el treball dels artistes fallers. I que en el seu moment va ser qualificat per fallers, periodistes i ens relacionats amb la festa com a irreal, esbiaixat, dirigit i que projectava una imatge molt negativa per a la imatge de la festa. A més, cal recordar que aquest Informe tan qüestionat, utilitzava com a base la també polèmica enquesta fallera, que va ser denunciada i va ser sancionada amb categoria de ‘infracció molt greu’ per l’atac als drets fonamentals dels fallers i llei de protecció de dades.

I després del recurs (demanda) contenciós-administratiu que va presentar l’Ajuntament en l’Audiència Nacional contra la infracció imposada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el passat dotze de març de 2020, l’Audiència Nacional va sentenciar el desestimar la pretensió de l’Ajuntament, amb la imposició de costes a l’Ajuntament.

EL GOVERN MUNICIPAL HA ENCARREGAT, DE MOMENT, TRES ESTUDIS FALLERS EXTERNS PER 50.000 EUROS
L’Ajuntament porta gastats 50.000 € de diners públics, en estudis fallers externs sense cap mena de consens i diàleg amb el col·lectiu investigat i que ha quedat demostrat que no han servit més que per a generar polèmica i confrontació en el propi col·lectiu faller i algun ser sancionat amb la categoria de ‘molt greu’.

Cal recordar, que al març de 2017, el govern municipal signava a través d’un contracte menor la redacció d’un ‘Estudi sobre l’ímpacte econòmic i turístic dels Falles’, encàrrec realitzat a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, per un import de 14.000 €. Contracte est, que hauria d’haver format part del compromís de Conveni amb la Diputació de València, d’altres 40.000 € per part de l’òrgan provincial i que mai es va arribar a realitzar.

L’esmentat estudi no s’ha fet públic perquè troba en els guardat en els calaixos
El mateix any, a l’abril, se signava el ‘Estudi de percepció social i patrimonialització de la `festa fallera’, tristament conegut com a enquesta fallera, que es va encarregar a través d’un altre contracte menor a l’empresa Investgroup. Investigació de mercats, per un import de 21.235,50 €. Informe est que va ser considerat amb una infracció ‘molt greu’ per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), com anteriorment s’ha detallat.

A més, l’Ajuntament al març de 2018 va signar el va encarregar al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, de la redacció de l’estudi ja citat, “Informe d’Anàlisis dels falles de la ciutat de València dónes d’una perspectiva de gènere”, per un import de 13.310 €.