El trasllat dels ninots de l’Exposició 2020 es privatitza i costarà 15.730,00€ a la JCF

0
208
Fuente: Marcos Robles

Quatre mesos després de la suspensió de les Falles de 2020, els artistes fallers i comissions encara estan esperant una solució per a la recollida de les seues falles dels tallers per a poder continuar amb els seus treballs, mentre que la desesperació augmenta notablement en la majoria d’ells.

En l’altre costat de la ciutat, concretament en el Museu Príncep Felip, un gran nombre de ninots triats per a representar els seus treballs -que van ser allotjats durant el mes de febrer en la Expo- segueixen en les mateixes instal·lacions de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, amb el debat obert de qui havia de ser el responsable d’arreplegar-lo: l’autor/artista o el propietari del ninot que són les comissions. Un debat que encara seguia obert en la nit d’ahir en l’assemblea del Gremi d’Artistes Fallers.

Més de cent dies han passat, des que el 17 de març la Secretària General de la Junta Central Fallera es dirigira a les comissions anunciant “l’Ajuntament iniciarà en els próxims dies un operatiu per poder procedir a la retirada i conservació del ninots”. Actualment, JCF ha decidit contractar, el passat 13 de juliol, a una empresa externa per al trasllat d’aqueixos ninots al seu lloc d’acolliment “fins el moment en què puguen plantar-se’ls Falles”.

Amb això, el propi organisme autònom prefereix privatitzar l’operació del trasllat contravenint el que va anunciar en la mateixa circular a les comissions i que indicava literalment “retirada per part dels servicis municipals” en la “alternativa B” de la missiva, per a la seua “emmagatzematge en depèndencies publiques (Fira València, marina o qualsevol altre espai amb disponibilitat)”.

Doncs segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest mitjà, es confirma que els serveis municipals no seran els encarregats de realitzar tècnicament aquest trasllat i serà una empresa privada a través d’un contracte menor la que el realitzarà, segons consta en la resolució, en un termini màxim de cinc dies i per un import total de 15.730,00 €.

No s’indica ni detalla en la pròpia resolució, l’existència de cap informe tècnic municipal relacionat amb les condicions actuals i de trasllat, ni la subscripció de cap pòlissa d’assegurança dels ninots.

Com a dada curiosa, s’indica en la resolució que l’import s’imputarà a l’aplicació pressupostària 01-338-22600 de “DESPESES DIVERSES” de Secretaria General, existència d’una partida aquesta, molt criticada per Compromís quan formava part, des de l’oposició, en el Consell Rector de JCF, cal assenyalar que existeix l’aplicació pressupostària 03 338 22632 “EXPOSICION DEL NINOT” de Festejos, creada a aquest efecte en el pressupost municipal de JCF.