Indumentaristes i artistes fallers respiren amb l’ampliació de la devolució dels crèdits ICO

0
376
Font: Autónomos y emprendedores

Raig d’esperança per al món faller, ja que els crèdits per a liquiditat avalats per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) començaran a retornar-se a partir de març de 2022, un any més del termini que es va estipular al principi.

En plena explosió de la pandèmia, el Govern va posar en marxa 100.000 milions d’euros en garanties públiques per al teixit productiu, perquè poguera fer front a les seues necessitats de circulant i no veure’s abocat des del principi a la fallida. Ara, amb la segona ona de coronavirus com una realitat, els artistes fallers i indumentàries, igual que tots els sectors del món de l’art o l’economia, s’estan veient cada vegada més ofegats per a sobreviure. A això s’afig que, en l’horitzó de març de 2021, també estava prevista l’exigència de retornar els crèdits ICO.

En aquest escenari, els empresaris cercaven un termini major per a començar a amortitzar els préstecs, de no ser així, es provocaria una situació insostenible per a molts sectors. Finalment, s’ha decidit que el període de carència inicial s’estenga fins a 2022 i, també, que el termini de devolució del total del crèdit s’allargue de cinc a vuit anys.

Una gran notícia que està supeditada al fet que la Comissió Europea done el seu “OK” al canvi, ja que es tracta d’ajudes d’Estat, i consegüentment han de ser autoritzades per Brussel·les. No obstant això, el món faller, igual que l’empresarial pren amb optimisme la notícia i espera que tot es puga realitzar-se conforme l’anunciat.