Junta Central Fallera rep 11 propostes per millorar el procés d’elecció de les Falleres Majors de València

0
229

Junta Central Fallera ha rebut un total de 11 propostes plantejades per comissions falleres, sectors i agrupacions per millorar les normes d’elecció de les Falleres Majors de València 2024, amb l’objectiu d’alleugerir la pressió especialment en el cas de les xiquetes i obrir la porta a la reflexió sobre la possibilitat d’enriquir la composició dels membres dels jurats amb perfils que, per motius professionals o per trajectòria fallera, tinguen experiència en el tracte amb xiquetes i xiquets. Les iniciatives plantejades passaran ara a ser estudiades i, en els casos que siga possible, incorporades a la proposta que es plantejarà al Ple de Junta Central Fallera i posteriorment a l’Assemblea de presidentes i presidents de falla per a la seua aprovació.

El president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha agraït la disposició de les comissions, sectors i agrupacions a la crida oberta al col·lectiu faller, un fet que considera “molt positiu perquè, així, hem fomentat la participació fallera en una qüestió tan important com és el procés d’elecció de les màximes representants de la festa de les Falles”.

Fuset ha indicat que ara es tracta de “consensuar el màxim possible la proposta que es plantejarà al Ple i a l’Assemblea”, que ha insistit en que “no serà una proposta de la Directiva, sinó oberta al col·lectiu faller, que creiem que açò es fa fomentant la participació, com s’ha fet”. “Així mateix, volem estimular perquè, a banda de la proposta consensuada, la resta de comissions, sectors i agrupacions que vulguen puguen plantejar les seues alternatives, per tal que els presidents i les presidentes de falla puguen triar model amb el màxim possible d’alternatives”, ha explicat.

Una vegada finalitzat el termini perquè les comissions, sectors i agrupacions feren arribar les seues propostes a Junta Central Fallera, s’han rebut un total d’onze plantejaments, concretament de la Federació de Falles Benicalap-Campanar, les comissions Pare Lluís Navarro-Remonta, Garcia Lorca-Oltà, Fra Pere Vives-Bilbao-Maximilià Thous, Lluís Lamarca-Velázquez, Lluís Soto, Antiga Senda de Senent-Albereda, i altres que han fet arribat propostes dels seus membres a títol particular.

Junta Central Fallera va iniciar un procés participatiu obert a comissions, sectors i agrupacions falleres per millorar les normes d’elecció de les Falleres Majors de València 2024, que hauran d’aprovar-se en el pròxim Ple i Assemblea de presidentes i presidents de falla, amb la voluntat de fomentar la participació i de poder consensuar possibles millores. Precisament, este dilluns, el president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, mantindrà una trobada amb representants dels col·lectius i persones que han fet arribar les iniciatives.

Les propostes del col·lectiu faller plantejen, entre altres mesures, per exemple, reformular la composició dels jurats i obrir-la a “la participació ciutadana”, amb la incorporació de perfils de persones vinculades a la docència o al tracte amb els xiquets i xiquetes, o que es contemple la no inclusió d’un jurat que siga president de falla o d’agrupació, o delegat de sector en cas que existisca una candidata del mateix sector o agrupació.

En esta línia, les comissions, sectors i agrupacions també proposen reduir el nombre dels jurats i que, entre les persones designades pel president de Junta Central Fallera, només una haja d’haver sigut Fallera Major de València o Cort d’Honor, així com limitar la participació dels jurats, de manera que si una persona ja ha ostentat eixa posició no puga tornar a fer-ho, amb la finalitat d’evitar que “sempre siguen les mateixes cares” i, amb això, “afavorir el bon desenvolupament de l’elecció”.

Per contra, altra proposta plantejada per col·lectiu faller aposta por mantindre la composició actual del jurat en 7 membres, tres d’ells designats pel president de Junta Central Fallera -amb perfils professionals relacionats amb l’oratòria o les relacions públiques en el cas de les majors o magisteri en el cas de les xiquetes, i els altres quatre triats a l’atzar en bombos diferents.

Particularment en el cas de les infantils, altre plantejament de comissions, sectors o agrupacions proposa que el jurat trie un màxim de 36 candidates i que entre totes elles es procedisca a sortejar les 13 places disponibles per continuar el procés d’elecció ja com a candidates a Fallera Major Infantil de València.

Uns altres plantejaments del col·lectiu faller apunten a una major presència del jurat amb les candidates en la primera fase o la necessitat d’incorporar una “comissió d’incidències” que puga atendre possibles queixes de manera “ràpida”. Tot això, per garantir una “major transparència” en el procés amb un “control extern de l’actuació del jurat”.

Per altre costat, altres assumptes proposats per les comissions, sectors i agrupacions són que l’elecció de les candidates siga per sorteig públic, tant en la fase de sectors com en la final, per aconseguir una participació “en igualtat de condicions” perquè totes les aspirants tinguen “les mateixes oportunitats” i amb l’objectiu “d’evitar la pressió a la qual estan exposades les xiquetes en l’actualitat”, així com “les suspicàcies amb els jurats”. Una altra proposta planteja reduir les fases d’elecció de tres a dos, amb una primera de manera conjunta per “acabar amb les desigualtats” i una segona per sorteig i, amb això, sense jurat.

Finalment, comissions, sectors i agrupacions també plantejen que l’elecció de les Falleres Majors de València siga en el mateix dia de la de les Corts d’Honor, a l’estil del model instaurat a Alacant, o separar l’acte d’elecció per “dignificar la figura a les candidates, reduir el temps d’espera, l’angoixa de les candidates infantils i les possibles aglomeracions”. En definitiva, totes les propostes del col·lectiu faller insisteixen en l’objectiu que totes les candidates a màximes representants de la festa de les Falles tinguen “la mateixa possibilitat de eixir triades”.